Beursagenda 2017
vlinder flower
Beursagenda 2017

Agenda 2017 beurzen en markten 

In 2017 kunt u Cruydt-Hoeck treffen op de volgende beurzen en markten.

 

18 en 19 januari; Bio-Beurs IJsselhallen te Zwolle; www.bio-beurs.nl

1 en 2 februari; Dag van de Openbare Ruimte Brussels Expo te Brussel; www.dagvandeopenbareruimte.be

8 februari; Groendag Hoorn Clusius College te Hoorn; www.groendaghoorn.nl

11 en 12 maart; Helleborusdagen bij De Kleine Plantage; www.dekleineplantage.nl  

16 maart; Symposium Ecologie en Praktijk bij Ecologica te Eindhoven; www.ecologica.eu/symposium/

8 en 9 april;  Noordelijke Kwekerijendagen bij Tuingoed Foltz te Meeden; www.tuingoedfoltz.nl

3 juni; Opendag Cruydt-Hoeck te Nijeberkoop; www.cruydthoeck.nl/actueel/open-dag

9 en 10 juni; Symposium bij, berm en biodiversiteit; www.ivn.nl/afdeling/westerveld/

9, 10 en 11 juni; Tuin & Plantendagen op Landgoed Hex (België); www.hex.be

16, 17 en 18 juni; Nationale kwekerijdagen Bingerden te Angerlo; www.bingerden.com/Infos

2 en 3 september; Kwekerijdagen en Tuinfair te Deurningen; www.hengelo.groei.nl

9 en 10 september; Tuin & Plantendagen op Landgoed Hex (België); www.hex.be

27 en 28 september; Dag van de Openbare Ruimte Jaarbeurshallen Utrecht; www.dagvandeopenbareruimte.nl

8 december; Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden op Provinciehuis 's Hertogenbosch; www.floron.nl/symposiumbiodiversiteit