Cruydt-Hoeck geeft Obligaties uit!
vlinder flower
Cruydt-Hoeck geeft Obligaties uit!

Cruydt-Hoeck geeft obligaties uit

Investeer in: 

  • Biodiversiteitsherstel 
  • Leefruimte voor wilde planten, insecten en vogels 
  • Een gezonde en natuurlijke leefomgeving voor toekomstige generaties 

Obligaties van Cruydt-Hoeck met een nominale waarde van € 500,- 

  • Ontvang jaarlijks 2,5% of 3,5% rente 
  • Keuze uit een looptijd van 5 of 10 jaar 
     

Zet Cruydt-Hoeck in bloei en herstel de biodiversiteit

Cruydt-Hoeck gelooft in betekenisvol ondernemen, waarbij je op financieel gezonde en duurzame wijze je ondernemerschap inzet voor het welzijn van mens, dier en plant. Het is daarom onze missie om bij te dragen aan biodiversiteitsherstel in Nederland door het creëren van bloemrijke inheemse vegetaties. Hiervoor is veel geld nodig.

Om nieuwe investeringen in zaadteelt en kennis te kunnen doen maken we bestaande en nieuwe relaties, klanten en Cruydt-Fans, graag deelgenoot van Cruydt-Hoeck. Door het uitgeven van obligaties kunnen relaties die onze missie en duurzame bedrijfsvoering een warm hart toe dragen, investeren in Cruydt-Hoeck. Een investering in Cruydt-Hoeck is een investering in een gezond bedrijf met een tastbaar doel; bijdragen aan biodiversiteitsherstel. 

Bekijk snel het prospectus van Cruydt-Hoeck met daarin de benodigde informatie over de uitgifte van 2.000 obligaties. Obligaties die Cruydt-Hoeck helpen om te groeien en meer voor mens, dier en plant te kunnen betekenen. 

Uw bijdrage aan Cruydt-Hoeck, en daarmee aan biodiversiteitsherstel, is van harte welkom. 

Kijk voor meer informatie en het prospectus op www.cruydthoeck.nl/obligaties

Hartelijke groet,
Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel en het Cruydt-Hoeck Team