Deltaplan Biodiversiteitsherstel
vlinder flower
Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Droombeeld voor 2030

Uniek Deltaplan Biodiversiteitsherstel


Bij Cruydt-Hoeck zijn we zeer verheugd over het op 19 december gepresenteerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het is een unieke veelomvattende visie op die bij uitvoer de biodiversiteit in Nederland een boost kan geven.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een brede maatschappelijke beweging met een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemende kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers vanuit een gedeelde stip op de horizon het verschil kunnen maken voor een rijkere natuur.
 
Het Droombeeld voor 2030 dat in dit plan wordt geschetst onderschrijven wij bij Cruydt-Hoeck volledig. Daarbij wordt geen tijd verspilt aan teveel kritische noten en wijzen naar elkaar, maar op een positieve en constructieve wijze samengewerkt aan de biodiversiteit.
 
Laten we er in het nieuwe jaar onze schouders onder zetten om dit droombeeld gewoon werkelijkheid te laten worden. Samen zetten we de wereld in bloei.

 

Bekijk nu het plan op: www.samenvoorbiodiversiteit.nl