Eerste resultaten bloemenweideproeven
vlinder flower
Eerste resultaten bloemenweideproeven

Eerste resultaten bloemenweideproeven

In de afgelopen jaren heeft Cruydt-Hoeck reeds veel kennis verzameld over bloemenweides door het bezoek van bloemenweides van onze klanten en de bloemenweides op eigen terreinen. In het najaar van 2016 heeft Cruydt-Hoeck een volgende stap gezet. Er zijn proefvelden aangelegd met verschillende mengsels waar het effect van diverse factoren op de ontwikkeling van bloemenweides worden geïnventariseerd. Hierbij kan gedacht worden aan zaaidichtheid en zaaiperiode. Het is nu een jaar verder en een goed moment om terug te blikken en enkele informatie met u te delen.

Vrijwel alle mengsels die zijn gezaaid zijn goed tot ontwikkeling gekomen. De belangrijkste constatering is dat de velden die in het najaar ingezaaid zijn minder last hebben van ongewenste kruiden. De velden bleken ook heel goed inzetbaar te zijn voor demonstratieve doeleinden. De velden inventariseren, de verschillende mengsels en behandelingen vergelijken, bediscussiëren wat je ziet levert interessante en waardevolle kennisuitwisseling op.

De proefvelden worden meerdere jaren voortgezet, zodat we de ontwikkeling van de bloemenweides op lange termijn kunnen volgen. Daarbij onderzoekt Cruydt-Hoeck de meest ideale manier waarmee de velden zo lang mogelijk bloemrijk gehouden kunnen worden. We zullen u regelmatig op de hoogte houden over nieuwe inzichten en waarnemingen. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ooststellingwerf.