Eikenprocessierups: bestrijden of samenwerken?
vlinder flower
Eikenprocessierups: bestrijden of samenwerken?

Eikenprocessierups: bestrijden of samenwerken?

Biodiversiteit inzetten als middel tegen ziektes en plagen

De eikenprocessierups houdt de gemoederen bezig. De overlast is groot, en een goede oplossing nog niet dichtbij. Want de vraag is natuurlijk hoe we deze rupsenpopulatie op de lange termijn in toom houden?
Cruydt-Hoeck streeft ernaar ‘plagen’ en ziektes te zien als ‘klokkenluiders’; als een aanleiding om te kijken naar zaken als luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Soms blijkt er een ecologische onbalans te zijn waar we op natuurlijke wijze iets aan kunnen doen.


Trek natuurlijke vijanden aan!

 

Als het gaat om de eikenprocessierups zien we dat onder meer het gebrek aan biodiversiteit in de directe omgeving van eikenbomen in ons cultuurlandschap een rol speelt. Lange eikenlanen in combinatie met kort gemaaide bermen zijn een waar paradijs voor de eikenprocessierups. Hun voedsel, het eikenblad, is binnen bereik, terwijl natuurlijke vijanden nergens te bekennen zijn. In een ‘kaal’ landschap vinden roofinsecten en vogels immers weinig voedsel en ontbreken plekken om zich voort te planten en te schuilen.  

Momenteel kunnen de populaties van natuurlijke vijanden de eikenprocessierups-uitbraak niet bijhouden. De verwachting is echter dat de plaagdruk door een overdaad aan natuurlijke vijanden op den duur zal afnemen, maar daarvoor moet er wel wat gebeuren. Het doorbreken van monoculturen van eikenlanen, het plaatsen van nestkasten voor vogels en vleermuizen en de toepassing van inheemse struiken en planten, kunnen de biodiversiteit versterken en zo bijdragen aan het bestrijden van ziektes en plagen. Een mooie vorm van samenwerken met de natuur!

 

Cruydt-Hoeck stelt voor gebieden buiten de bebouwde kom lokaal passende mengsels samen die aantrekkelijk zijn voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals sluipwespen, sluipvliegen kevers, roofwantsen en gaasvlieglarven. In dorp en stad kunnen onze standaard bloemenmengsels G1 en G2 goed worden ingezet.


ZAAITIP!

Om de eikenprocessierups te bestrijden zaai je de wildebloemenzaden in de directe omgeving van de eik. Ongeveer binnen een cirkel van 500 meter. In verband met droogte zaai je liever niet onder de boom, want dan kunnen de zaden slecht tot ontwikkeling komen. Wel is het mogelijk om opgekweekte droogtebestendige soorten als mannetjesereprijs en het muizenoortje te planten.


Project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups zeer succesvol

In de gemeente Westerveld startte eind 2017 het project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups onder leiding van Stichting Boermarke Wapserveen. Het project is zeer succesvol. In het kort. Er werden twee locaties waar 64 eiken staan onder gelijksoortige omstandigheden gemonitord. Op de proeflocatie werden onder meer inheemse bloemen en planten van Cruydt-Hoeck toegepast om sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen aan te trekken en werden nestkasten voor koolmezen, pimpelmezen, mussen en grootoorvleermuizen geplaatst. In 2019 werden 109 eikenprocessierupsnesten van klein formaat verwijderd op de proeflocatie, terwijl op de controlelocatie 566 nesten werden verwijderd waarvan sommigen meer dan een meter lang waren. Door de biodiversiteit te stimuleren nam het aantal processierupsnesten met 80% af. Het grootste deel van de rupsen werd opgegeten door vogels, maar in het tweede jaar meldden zich ook de eerste insecten zoals kleine poppenrovers, sluipwespen, sluipvliegen en eikenblindwantsen (met name op het Fluitenkruid). De wilde bloemenberm - die bewust niet gemaaid werd - fungeerde daarnaast als schuil- en voedselplek voor vogels en insecten. Het werd een aantrekkelijke plek voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Meer weten? Lees dan het uitgebreide artikel op www.naturetoday.nl 

 

De voordelen van samenwerken met de natuur!

  •  Insectenplagen worden vaak bestreden met (biologische) bestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn echter niet selectief in wat ze bestrijden. Ze doden meer insecten. In dit geval ook andere nacht- en dagvlinders die op de eiken voorkomen.

  • Het is op dit moment niet raadzaam om uitsluitend te vertrouwen op natuurlijke bestrijding, daarvoor is er te weinig evenwicht, maar op de lange termijn is natuurlijke bestrijding goedkoper en effectiever. Het wegzuigen en wegbranden van nesten of de inzet van bestrijdingsmiddelen kost geld en tijd. In het algemeen kun je ook stellen dat kunstmatige ingrepen zelden de oorzaak van het probleem aanpakken. Als er na de kunstmatige ingreep geen voedsel te vinden is in de eiken, komen bijvoorbeeld kool- en pimpelmezen ook niet zoeken op de eik waardoor er grote kans is dat er zich nieuwe populaties vestigen. Het proces begint dan weer van voor af aan.

  • Het stimuleren van de biodiversiteit is altijd een goed idee. U bevordert de gezondheid en veerkracht van de natuur in zijn geheel. 
 

Kiezen voor het juiste inheemse bloemenmengsel

 

In onze webshop hebben we  twee inheemse zaden mengsels die geschikt zijn om in te zetten:

 

 

Voor het buitengebied maken onze adviseurs graag een mengsel op maat met soorten die in dat gebied ook thuis horen. Meer weten stuur dan gerust een e-mail naar [email protected]