Hortus Botanicus Amsterdam omarmt de wilde plant!
vlinder flower
Hortus Botanicus Amsterdam omarmt de wilde plant!

Hortus Botanicus Amsterdam omarmt de wilde plant!

Datum: november 2019

Hortus Botanicus Amsterdam, een van de oudste botanische tuinen ter wereld, legde in samenwerking met  Stichting NL Bloeit! een kleurrijke wilde weide aan. ‘Het is fijn dat we nu op een spectaculaire manier aandacht   kunnen vragen voor de inheemse plant.’

Reinout Havinga, hoofd Tuinen en Collectie bij de Hortus en nauw betrokken bij Stichting Het Levend Archief, nam het initiatief tot het realiseren van de inheemse bloemenweide. Aan de zijde van de Muidergracht, in het zogenaamde grachtenvak, bloeiden de klaprozen en korenbloemen welig. ‘We wilden veel kleur langs deze kant van de Hortus, een spetterende publiekstrekker moest het worden. Eerder plantten we op thema ieder jaar nieuw perkgoed aan, maar de jaarlijkse  bewerking verstoorde de grond teveel en zorgde voor erosie. Ik wilde daarom een meerjarige inheemse bloemenweide realiseren. Daarnaast is het onze taak als botanische tuin om mensen iets te leren over het plantenrijk en over planten als dragers van een ecosysteem. Inheemse planten vertellen een prachtig en waardevol verhaal over het Nederlandse ecosysteem. Door deze bloemenweide aan te leggen kunnen we ons ook positioneren in de discussie over het beschermen van inheemse planten.’

In het voorjaar van 2019 zaaiden de leerlingen van basisschool de Achthoek onder leiding van NL Bloeit! mengsels van Cruydt-Hoeck en in het najaar plantten kinderen van bso De Natuurfontein stinzenbollen en inheemse planten uit pot. ‘Educatie is een van de belangrijkste pijlers van de Hortus, dus wij vinden het heel fijn om dit samen met hen te doen.’


"Inheemse planten vertellen een prachtig en waardevol verhaal over het Nederlandse ecosysteem."


Monique van Loenen, eigenaar van bso De Natuurfontein, een opvang die (stads)natuur ontdekken hoog in het vaandel heeft staan, vond het een groot succes. ‘De kinderen vonden het fantastisch en kregen allemaal een plantje mee naar huis. Ze weten nu dat insecten veel baat hebben bij inheemse planten. We maken vaker dit soort uitstapjes omdat ik het belangrijk vind dat onze kinderen de natuur leren kennen en zelf een visie ontwikkelen over hoe zij met de natuur om willen gaan.’

 

Fotograaf: Barbara van Amelsfort