Klepelen goedkoper dan maaien en afvoeren? Wij denken van niet!
vlinder flower
Klepelen goedkoper dan maaien en afvoeren? Wij denken van niet!

Klepelen goedkoper dan maaien en afvoeren?  Wij denken van niet! 

Groen- en wegbeheerders opgelet


 

Klepelbeheer is niet per definitie goedkoper dan botanisch beheer. Groenbeheerders en wegbeheerders klepelen bermen vaak vanuit kostenbesparende overwegingen. Cruydt-Hoeck’s bloemenweideadviseur Roelof Jan Koops denkt echter dat dit niet altijd goedkoper is.

Verhoogde bermen

“Door bermverhoging bestaat het gevaar dat regenwater niet snel genoeg van het wegdek af kan stromen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor het verkeer zoals aquaplaning. Om dit te voorkomen dienen de wegbermen eens in de paar jaar verlaagd te worden. Uit ervaringen van groen- en wegbeheerders is gebleken dat bij klepelbeheer bloemrijke bermen sneller ophogen en dus ook frequenter verlaagd dienen te worden. Deze kosten worden meestal niet meegenomen in de kosten die met het maaibeheer gemoeid zijn”, aldus Roelof Jan.

Neveneffect van bermverlaging is dat vaak de wortelaanzetten van bomen worden beschadigd waardoor bomen minder vitaal worden en frequenter onderzocht/onderhouden moeten worden. Ook deze kosten worden niet meegenomen in de berekeningen voor het klepelbeheer. “Wij denken dat als dit wel wordt meegenomen, maaien inclusief afvoeren goedkoper is dan klepelbeheer!”

“Ecologisch gezien levert klepelbeheer nagenoeg niets op”

Bloemrijke bermen kunnen bovendien beter in stand gehouden worden door een maaibeheer van maaien en afvoeren om vervilten te voorkomen.

“Vervilting van de bodem is  een proces, waarbij zich onverteerde maaiselresten op de bodem ophopen en er zijn twee redenen waarom dat niet wenselijk is. Ten eerste voorkomen de maaiselresten de kieming van wilde bloemenzaden. Daarnaast zorgt het voor een ophoping van voedingsstoffen waar sterke ruigtekruiden zoals brandnetels, maar ook sterke grassen van profiteren en waardoor ze dus rijkelijk zullen groeien. Deze verdringen op hun beurt weer belangrijke, bloeiende kruidachtigen. Ecologisch gezien levert klepelbeheer nagenoeg niets op.”