Klepelen is funest voor de bloemenweide
vlinder flower
Klepelen is funest voor de bloemenweide

Klepelen is funest voor de bloemenweide

Klepelen is het kapot hakselen van begroeiing bij het maaien, waarna het maaisel blijft liggen. Er wordt vaak voor gekozen om kosten te besparen, maar er kleven grote nadelen aan.

Vervilting van de bodem

Door het klepelen hopen zich op de bodem grote hoeveelheden onverteerde maairesten op, waardoor de grond steeds voedselrijker wordt. De opgehoopte maairesten voorkomen de kieming van wildebloemenzaden, omdat de kale bodem afgedekt wordt met maaisel. Daarnaast zorgt een ophoping van voedingsstoffen ervoor dat sterke ruigtekruiden als brandnetels en sterke grassen rijkelijk kunnen groeien. Deze planten verdringen de andere belangrijke kruiden, waardoor steeds minder soorten kunnen voorkomen en de biodiversiteit in de bloemenweide slechter wordt. Dit effect is nog jaren voelbaar, ook als daarna weer wordt overgegaan naar goed maaibeheer en maaisel goed wordt afgevoerd.

Slecht voor insecten

Het klepelen heeft ook een slecht effect op de insectenpopulatie. Je verhakselt niet alleen het maaisel, maar ook insecten, rupsen, poppen en eitjes. Ook de klepelmaaier met zuiginstallatie is minder geschikt voor een bruisende en zoemende bloemenweide. Deze zuigt naast de maairesten ook insecten op. Wanneer hiervoor toch gekozen wordt, raden we aan om gefaseerd te maaien zodat er een basispopulatie van insecten overblijft. Sowieso is gefaseerd maaibeheer een belangrijk aspect van ecologisch beheer en is het goed om dit toe te passen waar mogelijk.

Verborgen kosten

Klepelen lijkt een kostenbesparende maaimethode, maar dat is het uiteindelijk niet. Een goed voorbeeld zijn wegbermen. Bermen moeten eens in de paar jaar verlaagd worden om gevaarlijke situaties, waaronder aquaplaning, te voorkomen. Uit ervaringen van groen- en wegbeheerders blijkt dat bij klepelbeheer bloemrijke bermen sneller ophogen en dus ook vaker verlaagd moeten worden. Een neveneffect van bermverlaging is dat wortelaanzetten van bomen worden beschadigt waardoor bomen minder vitaal worden en vaker onderzocht en onderhouden moeten worden. Deze kosten worden vaak niet meegenomen in de berekeningen voor het klepelbeheer.

Maaien en afvoeren

De beste maaimethode voor de bloemenweide is maaien en afvoeren in de juiste periodes van het jaar. We raden aan om gefaseerd te maaien, zodat er altijd vegetatie blijft staan voor insecten. Wilt u meer weten over het maaibeheer? Lees dan onze maaispecial (https://www.cruydthoeck.nl/actueel/bloemenweide-maaien/b8970) of neem contact op voor gericht advies.