Koudekiemers, welke soorten zijn dat nou eigenlijk?
vlinder flower
Koudekiemers, welke soorten zijn dat nou eigenlijk?

Koudekiemers, welke soorten zijn dat nou eigenlijk? 

 

Wat is een koudekiemer?

 Koudekiemer is een breed begrip. Algemeen kun je zeggen dat de Cruydt-Hoeck veel soorten zaden in het sortiment heeft die een koude periode nodig hebben om optimaal te kunnen kiemen. Voor sommige koudekiemer soorten is een lange koude periode nodig, voor andere koudekiemers is een kortere periode in het voorjaar of najaar al voldoende. Echter zijn er ook soorten die zelfs vrieskou nodig hebben om goed te kunnen kiemen in een warmere periode. Dit zijn vooral een aantal  leden van de Ranonkelfamilie, in de collectie van Cruydt-hoeck alleen de Gele monnikskap.

Wanneer zaai je een koudekiemer? 

 Om het juiste zaaimoment te bepalen moet je goed kijken naar het gedrag van de zaden, hier kun je pagina’s mee volschrijven. Zaden hebben een scala aan strategieën waarmee ze trachten zo lang als nodig kiemkrachtig te blijven. Daarnaast zijn er een aantal plantensoorten die zaden produceren die hooguit enkele maanden tot een jaar kiemkrachtig blijven. In deze categorie vallen Dotterbloem, Gewone engelwortel, Engels gras, Hennepnetel. Andere strategieën van zaden zijn kieming bij warmte, een extra harde zaadhuid (die eerst afgebroken moet worden door verwering, maar het kan ook met schuurpapier), of lange stratificatie. Die laatste categorie zijn planten die soms heel erg lang in de grond moeten liggen voordat ze willen kiemen. Een paar voorbeelden zijn Vroegeling en Vingerhelmbloem. Vroegeling heeft gemiddeld 180 dagen nodig voordat ze wil kiemen!

We helpen je een handje…

 Soorten die langdurig in de grond moeten liggen voordat ze willen kiemen in het voorjaar zijn bijvoorbeeld Ratelaar, Fluitenkruid, Dolle kervel, Gewone berenklauw, Struikhei, Dophei, Aronskelk, Herfsttijloos, Scherpe boterbloem, Bosrank, Heemst, Bremraap (duurt meestal twee jaar voordat ze boven de grond staan!!).

Wil je graag nu planten en sneller resultaat? 

 Veel soorten die onder de categorie koudekiemers vallen kunnen echter prima en snel kiemen bij warmte als ze net afgerijpt zijn op de plant en op de grond vallen. Nadat de zaden een tijdje op de grond liggen gaan veel zaden in kiemrust om te voorkomen dat ze gaan kiemen in een ongunstige periode. Om kieming te stimuleren is dan een korte (enkele dagen tot weken) of langere (enkele maanden) periode nodig met wisselende dag en nachttemperaturen waarbij het voor sommige soorten al voldoende is als het een periode onder de tien graden is en voor andere soorten is het beter als het een periode onder de vijf graden is. 

Soorten die met een korte periode van koude kunnen kiemen zijn bijvoorbeeld Barbarakruid, Stinkende gouwe, Pinksterbloem, Engelwortel, Kaardebol, Nagelkruid, Pastinaak, Brunel, Klaproos.Voor de meeste koudekiemers is het gunstig voor de kieming als ze eerst een warmteperiode krijgen voor de koudeperiode, dus warm-koud-warm-kiemen!  

 

Het zaaien van de bloemenmengsels van Cruydt-Hoeck kan in principe jaarrond, maar om een voorspoedige kieming te verkrijgen raden we aan om in de periode februari-half mei te zaaien of, nog beter in de periode augustus-september(-december). De zaadjes kiemen dan in een periode van weken tot enige maanden. De mengsels zijn steeds een combinatie van warmtekiemers en koudekiemers. Door vroeg in het voorjaar te zaaien kunnen de zaden van beide groepen prima kiemen. Hoewel er altijd een aantal slome duikelaars tussen zitten die pas een half jaar of een jaar later willen kiemen.

 

 

Cruydt-Hoeck selectie in de webshop 


 

Link naar webshop Cruydt-Hoeck Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

 Barbarea vulgaris 

Gewoon barbarakruid 

 

Link naar webshop Cruyd-Hoeck Chelidonium majus - Stinkende gouwe

Chelidonium majus

Stinkende gouwe

Link naar webshop Cruydt-Hoeck Cardamine pratensis - Pinksterbloem

 

Cardamine pratensis

 Pinksterbloem


 

Link naar webshop Cruydt-Hoeck Angelica archangelica - Grote engelwortel

 

Angelica archangelica

 Grote engelwortel

 

Link naar webshop Cruydt-Hoeck Dipsacus fullonum - Grote kaardebol

 

Dipsacus fullonum

Grote kaardebol


 

Link naar webshop Cruydt-Hoeck Geum rivale - Knikkend nagelkruid

 

Geum rivale

Knikkend nagelkruid

 

Link naar webshop Cruydt-Hoeck

Pastinaca sativa subsp. sativa

Pastinaak

Link naar webshop Cruydt-Hoeck Prunella vulgaris - Gewone brunel

 

Prunella vulgaris

Gewone brunel

 

Link naar webshop Papaver rhoeas - Grote klaproos

 

Papaver rhoeas

Grote klaproos