Maaien; een paar hoekjes laten staan
vlinder flower
Maaien; een paar hoekjes laten staan

Maaien; een paar hoekjes laten staan voor bijen en vlinders

Variatie in beheer geeft meer biodiversiteit. Door gefaseerd te maaien, krijgt u meer variatie in soorten en een bredere bloeispreiding richting het najaar.

Natuurlijk is één van de redenen dat u een bloemenweide aanlegt dat het mooi is, maar u helpt ook de bijen en vlinders een handje. Voor bijen en vlinders is het belangrijk dat er steeds nectar en stuifmeel beschikbaar is. Als de gehele bloemenweide in één keer gemaaid wordt ontstaat er een periode met te weinig aanbod. Dit kunt u voorkomen door gefaseerd te maaien. 


Bij gefaseerd maaibeheer laat u steeds een deel van de planten staan en maait u een ander deel af. U kunt hier mee spelen en allerlei patronen uitmaaien. Grootschalig zijn patronen misschien niet haalbaar. Maar langs een weg kan u bijvoorbeeld een strook maaien in plaats van de gehele berm.

Met een gefaseerd maaibeheer kunnen we ook zorgen voor bloei tot laat in het jaar. Veel bijen en vlinders vliegen rond tot eind oktober en hebben tot dan dus ook nog steeds nectar en stuifmeel nodig. Door delen iets langer te laten staan kunnen kortlevende en tweejarige plantensoorten goed in de zaad komen en zich uitzaaien, zoals Margriet, Peen, Slangenkruid en Zandblauwtje.

Een gefaseerd maaibeheer werkt overigens wel het beste bij een bloemenweide die al redelijk schraal is. In de startfase is misschien een iets steviger maaibeheer nodig.