Overname van de Heliant
vlinder flower
Overname van de Heliant

Overname wilde planten kwekerij de Heliant door Cruydt-Hoeck

 

Sinds 1 januari 2017 is Wilde plantenkwekerij De Heliant voortgezet door Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel van Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden te Nijeberkoop. De Heliant kweekt en verzendt wilde planten en deze activiteiten kunnen goed gecombineerd worden met de werkzaamheden van Cruydt-Hoeck die wilde plantenzaden kweekt en verkoopt.  

De Heliant is begin jaren ’80 opgericht en bekend geworden onder leiding van Heilien Tonckens. Sinds januari 2009 hebben Nils en Kim van Ligten de kwekerij voortgezet en verder uitgebouwd naast Ecologisch hovenierbedrijf Klavertje Vier. Door de toename van werkzaamheden in het ecologisch groenbeheer en de toenemende vraag naar wilde planten was het beter om Klavertje Vier en De Heliant apart van elkaar goed tot hun recht te laten komen. Daarom is besloten om per 1 januari 2017 De Heliant over te dragen.

Cruydt-Hoeck en De Heliant zetten zich in voor meer biodiversiteit met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren kunnen bij beide organisaties terecht voor gedegen praktisch en ecologisch advies en de inkoop van inheemse wilde plantenzaden en planten. 


Kijk op www.deheliant.nl voor meer informatie over de Heliant.