Stichting Het Levend Archief
vlinder flower
Stichting Het Levend Archief

Stichting Het Levend Archief

Voor behoud van ons genetisch erfgoed

Cruydt-Hoeck is nauw betrokken bij Stichting Het Levend Archief. Stichting Het Levend Archief wil de genetische diversiteit van wilde planten veilig stellen door zaden te verzamelen van inheemse plantensoorten en deze op te slaan in de Nationale Zadencollectie. Daarnaast wil Stichting Het Levend Archief zadenteelt stimuleren van inheemse plantenzaden van autochtone herkomst voor toepassing in tuin, park,  openbaar groen en landschap.

Om de biodiversiteit te vergroten worden er momenteel op grote schaal plantensoorten gezaaid en geplant die plantengeografisch niet passend zijn in ons land en daardoor niet aansluiten bij de behoeften van insecten, bijen en vlinders die van deze planten afhankelijk zijn. 

Dit kunnen plantensoorten zijn uit andere werelddelen, maar ook Nederlandse soorten uit het verre oosten of zuiden. Door zaden van autochtone herkomst niet alleen te verzamelen en te bewaren, maar door deze ook op professionele schaal te vermeerderen, kunnen we het grootschalige gebruik van goedgekeurde zaden en gecertificeerd plantgoed bevorderen. Dit is van belang voor het behoud en het biologisch herstel van natuur en landschap en de daarbij behorende fauna.  


 

De kwekers Cruydt-Hoeck, Biodivers, De Bolderik en Staatsbosbeheer (afdeling Zaad en Plantsoen) zetten zich gezamenlijk in voor het grootschalig beschikbaar maken van een ruim sortiment inheemse wilde planten zaden van controleerbare lokale herkomst voornamelijk uit de gebieden binnen de groene cirkel. 


 


Betrokken partijen bij Het Levend Archief 

Het netwerk van onderzoekers, beheerders en vrijwilligers betrokken bij Stichting Het Levend Archief omvat een waaier van onderzoeksinstellingen (zoals Science4Nature en Natuurbalans), natuurbeschermingsorganisaties, botanische tuinen, kwekers en organisaties als Naturalis, de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV), het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland (CGN), het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), Stichting FLORON, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen, maar ook duinbeheerders, gemeenten, waterschappen en provincies.  


 

Het raamwerk van activiteiten die in het kader van het Levend Archief en de Nationale Zadencollectie zullen worden uitgevoerd.