Waarom zaaien in de nazomer?
vlinder flower
Waarom zaaien in de nazomer?

Wij leggen het aan je uit.

 

In de natuur laten veel planten in de nazomer en het najaar hun zaden vallen. Hieruit zou je kunnen herleiden dat dit de beste zaaitijd is. Maar is dat echt zo? En waarom? Wij hebben het voor je getest.

Op de kwekerij van Cruydt-Hoeck zijn 42 proefvelden waarin een aantal bloemenweide mengsels worden getest. Een van de zaken waar we naar kijken is het zaaimoment. Oftewel wat is verschil tussen voorjaars en najaarszaai?

In de praktijk zie je vaak een groot verschil tussen najaarszaai en voorjaarszaai, maar hoe komt dat nou?

Vooral onze vaste meerjarige bloemenmengsels bevatten koudekiemers. Dit zijn zaden die eerst winterse kou nodig hebben voordat ze in het voorjaar gaan kiemen.  Wanneer je in het voorjaar zaait kiemen deze zaden ook pas het jaar erna. 

Door in het najaar te zaaien heb je voor minder last van éénjarig onkruid, zoals melde, perzikkruid en hanepootgras. Dit kiemt (àls deze zaden ergens in de grond zitten)vooral in het voorjaar in losgemaakte grond. Door in het najaar te zaaien is de grond gedurende de winter al een beetje tot rust gekomen en zullen de eenjarige onkruiden minder massaal kiemen. 

De foto’s hieronder tonen ook dit ook goed aan. Dit is ons vaste meerjarige bloemenweide mengsel G1. De najaarszaai geeft al een goed beeld met bloeiende wilde bloemen terwijl voorjaarszaai veel storingsonkruiden laat zien.  (dit is dus hetzelfde mengsel alleen een verschil in zaaimoment)

 

Najaarszaai:  goed beeld met bloeiende wilde bloemen


 

Voorjaarszaai:  veel storingsonkruiden 


 

 

Kan ik in andere jaargetijden niet zaaien?

In deze proef hebben wij dus goed zichtbaar kunnen maken wat het verschil is tussen zaaien in het voorjaar en het najaar. Uiteraard kun je vrijwel het jaar rond een bloemenweide zaaien. En zijn plaatselijke omstandigheden medebepalend, denk bijvoorbeeld aan het weer en grondsoort.  De planning van het project speelt natuurlijk ook een rol. Maar als we een keuze hebben en je wil het jezelf een beetje gemakkelijker maken voor sneller een bloeiend resultaat dan is nu (in augustus en september) toch wel de ideale zaaitijd.

 

Algemene aanwijzingen inzaaien bloemenweide

Hier hebben we ons een aantal belangrijke aanwijzingen voor het zaaien van een succesvolle bloemenweide.

 1.       Verwijderen aanwezige begroeiing

Voordat je gaat zaaien, is het verstandig om eerst de aanwezige begroeiing weg te halen. Wilt je bijvoorbeeld een kleurrijke bloemenweide op de plek waar nu een groen grasmat ligt, dan moet je eerst het gras weghalen. Het lukraak uitstrooien van zaden of een zadenmengsel over een bestaande vegetatie heeft namelijk weinig zin, omdat de zaden worden verdrongen door de reeds aanwezige vegetatie.

2.       Grond zoveel mogelijk met rust laten

Wij raden aan, naast het wegnemen van de zoden, de grond zoveel mogelijk met rust te laten. Wanneer je de bodem zo min mogelijk ‘stoort’, voorkom je dat onkruidzaden en voedingsstoffen uit de ondergrond geactiveerd worden. 

3.       Veel ongewenste kruiden

Zitten er veel onkruidzaden in de bodem? Dan kun je deze terugdringen met de ‘valszaaibedmethode’. Hierbij maakt je een zaaibed geheel zaaiklaar, maar zaai je niet. je laat de onkruiden een paar keer kiemen en schoffelt deze om de 2 à 3 weken ondiep af. Doe dit het liefst op een zonnige droge dag.

4.       Oppervlakkig zaaien

Zaaien kun je heel oppervlakkig doen. Zeer licht inharken kan, maar als je de toplaag voor het zaaien al iets heeft losgemaakt, is inharken vaak niet nodig. Een regenbui kan dan al voldoende zijn. Aanlopen of aanrollen is raadzaam op droge of luchtige grond.

 

5.       Zaaien met de hand

De meeste zaaimachines zijn niet geschikt voor het zaaien van bloemenmengsels. De mengsels bevatten zaden van uiteenlopende vormen en groottes. Zaaien doe je daarom het liefst met de hand. De zaden kunt je het beste ‘verdunnen met een vulmiddel’, bijvoorbeeld licht vochtig zand. Dit zorgt voor een betere verdeling over het terrein. Je kunt daarbij uitgaan van één kruiwagen met zand waar één kilogram zadenmengsel doorheen gemengd kan worden.

  

 

Juiste mengsel kiezen?

Cruydt-Hoeck heeft met zorg een aantal mengsels samengesteld. Ieder mengsel staat garant voor een schitterende bloemenweide, mits ingezaaid op een goede plek. Een mooie plek voor wilde bijen, vlinders en vele andere insecten. Alle mengsels bestaan uit inheemse wilde bloemenzaden.

Om de juiste keuzen te maken hebben we een mengselwijzer opgesteld: naar mengselwijzer>>

 

Vindt je hier niet de juiste aanwijzingen dan kun je kijken op onze advies pagina op de website https://www.cruydthoeck.nl/advies  of bellen met onze gratis bloemenweide helpdesk 0516 44 11 44.

Ook is het mogelijk om een bloemenweideadviseur uit te nodigen om uw locatie te bekijken en advies uit te brengen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze adviseurs via [email protected].