Advies
vlinder flower
Algemene aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides

Algemene aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides

Goede voorbereidingen 

Een goede voorbereiding is belangrijk voor een succesvolle bloemenweide. Hieronder geven wij graag aanwijzingen over de aanleg en het beheer. 

Naar het 10-stappenplan aanleg bloemenweide

Verwijderen van de begroeiing

Het lukraak uitstrooien van een zadenmengsel over een bestaande vegetatie heeft weinig zin. U moet de bodem eerst goed voorbereiden door de bestaande vegetatie en zode weg te halen. Het doorfrezen van de zode werkt averechts. De grond lijkt mooi zwart, maar de doorgefreesde zode zal hergroeien en het ingezaaide mengsel wegconcurreren. Het wegnemen van de zode doet u door de bovenste 4-6 centimeter af te plaggen of af te schrapen. Eventueel kunt u de zode onderspitten of onderploegen, maar probeer uw grond minimaal te bewerken. Op kleine schaal kunt u de zode handmatig afschrapen. Zeer oppervlakkig (maximaal 5 cm) frezen gaat ook, waarbij u de losgefreesde zode goed afharkt en afvoert. Op grotere terreinen is afschrapen met een rupskraan zeer geschikt. De vrijgekomen zode kunt u composteren of verwerken op het terrein en er een ruigtevegetatie of struweel op aanleggen. Naast het verwijderen van de zode is het ook belangrijk dat u hardnekkige wortelonkruiden, zoals Ridderzuring, Akkerdistel en Kweekgras verwijdert.

Minimale bodembewerking

Door de grond minimaal te bewerken, laat u de structuur en het bodemleven met rust en voorkomt u dat onkruidzaden en voedingsstoffen uit de ondergrond geactiveerd worden. Dus het liefst de grond minimaal roeren door frezen, cultivatoren of ploegen, tenzij de ondergrond ernstig verdicht is door bijvoorbeeld zware machines.