Advies
vlinder flower
Grondsoorten

Algemene aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides

Grondsoorten

Voor het bepalen van het juiste mengsel is de grondsoort van belang. Veel bodems bestaan uit lagen of combinaties van grondsoorten. Vraag een boer of tuinier uit uw omgeving.

Kleigrond: Ontstaan als waterafzetting. Meestal zwaar te bewerken en voedselrijk. Voornamelijk te vinden langs de kust (zeeklei) en langs de rivieren (rivierklei). Lastig om te verschralen.

Veengrond:
 Voor het grootste gedeelte bestaande uit samengeperst halfverteerd organisch materiaal. Vaak voedselrijke grond, vooral als de grond ver boven het grondwaterpeil ligt.

Zandgrond: Ontstaan als wind- of waterafzetting. Meestal gemakkelijk te bewerken, waterdoorlatend, voedselarm of relatief makkelijk te verschralen.

Leemgrond: Lijkt op klei, maar is oorspronkelijk door de wind afgezet en bestaat uit zeer fijne deeltjes.