Advies
vlinder flower
Hydroseeding

Algemene aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides

Hydroseeding

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de aanleg van taluds bij autosnelwegen, kan het wenselijk zijn dat het talud snel begroeid raakt. Dit om uitspoeling van het grondlichaam tegen te gaan. Bij Hydroseeding wordt water vermengd met compost of cellulose en wildebloemenzaden. Dit geheel wordt in een dunne laag over het zandlichaam gespoten. In deze dunne laag compost of cellulose vindt het zaad voldoende voedingsstoffen om zich te vestigen en om de grondlaag vast te leggen. Wij verwijzen u op verzoek graag door naar in deze techniek gespecialiseerde bedrijven.