Advies
vlinder flower
Vals zaaibed

Algemene aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides

Vals zaaibed

Als er veel onkruidzaden in de bodem zitten, kunt u deze terugdringen met de ‘valszaaibedmethode’. Hierbij maakt u het zaaibed geheel zaaiklaar, maar wacht u nog enige tijd met zaaien. U laat de onkruiden een paar keer kiemen en schoffelt deze om de 2-3 weken ondiep af op een zonnige, droge dag. Hiermee brengt u de onkruidzaden in de toplaag van uw zaaibed sterk terug. Na de laatste schoffelronde harkt u de kiemplanten af en kunt u het bloemenmengsel zaaien. Doorgaans kiemen alleen de zaden in de toplaag van 3-5 centimeter van uw zaaibed. Pas dus goed op dat u het zaaibed zo weinig mogelijk roert, waardoor u weer nieuw onkruidzaden naar het oppervlakte brengt. Deze methode is van belang wanneer u een bloemenweide met éénjarige bloemen wilt zaaien, of wanneer u een vaste bloemenweide wilt creëren op een plek waar veel zaden van Ridderzuring in de grond zitten.

De warme droge zomermaanden zijn ideaal om een vals zaaidbed te maken en onkruiden in de bovenste laag terug te dringen. Het voordeel van een vals zaaibed is dat er na het zaaien van het bloemenweidemengsel weinig andere kruiden zullen kiemen. Zo is er minder concurrentie en krijgen de gezaaide zaden alle kans om te kiemen.