Advies
vlinder flower
Beheer van vochtige terreinen

Bloemrijk grasland

Beheer van zeer vochtig hooiland en natte oeverdelen

Vanaf het eerste jaar na inzaaien kan alleen gemaaid worden op momenten dat de grond voldoende droog is in de periode juli-november. Hiermee voorkomt u onnodige schade aan de vegetatie en bodem door maaivoertuigen. Een éénasser of rups/amfibisch voertuig is hierbij aan te bevelen. Ook maaien als de grond hard bevroren is, kan op zeer vochtige en natte terreinen schade aan de bodem helpen voorkomen.

Als de vegetatie tot ontwikkeling is gekomen, raden wij aan om pas te maaien in de late nazomer of herfst. Veel soorten moeten daarvoor nog bloeien of zaad zetten. Bij ecologisch maaibeheer kunt u het maaien uitstellen tot maart-april, waardoor dieren optimaal kunnen profiteren van de begroeiing. Meestal is eens per jaar maaien en hooien voldoende. Als de grond redelijk arm is of de vegetatie mag enigszins verruigen, dan kunt u soms zelfs volstaan met eens per twee jaar maaien en hooien. Dit past uitstekend bij gefaseerd maaibeheer.