Advies
vlinder flower
Keuze van het juiste zadenmengsels

Bloemrijk grasland

Keuze van het zadenmengsel

Als u heeft gekozen voor een bloemrijk grasland, dan moet u opnieuw kiezen voor het meest passende mengsel voor uw uitgangssituatie. U moet zich daarbij de volgende vragen stellen. 

- Welke grondsoort heb ik, of zijn er zelfs meerdere grondsoorten? 

- Hoe is de waterhuishouding? Wisselt deze binnen het terrein of gedurende het jaar? 

- Is de bodem voedselrijk of schraal? Is de bodem kalkrijk, neutraal of zuur? 

- Welke plantensoorten komen van nature in het gebied voor?

Als u hierover enige duidelijkheid heeft, kunt u er een passend mengsel bij zoeken. In onze winkel vindt u verschillende standaardmengsels voor bloemrijk grasland. Op verzoek stellen wij graag een speciaalmengsel voor u samen. Informeer naar de mogelijkheden.