Advies
vlinder flower
Toepassingsmogelijkheden

Bloemrijk grasland

Toepassingsmogelijkheden

Het aanleggen van een bloemrijk grasland in het openbaar groen is een uitstekend alternatief voor traditioneel groenbeheer. Op iedere plek waar een gemaaide grasvegetatie is of is gepland, kunt u in principe een bloemrijk grasland aanleggen. Denk hierbij aan wegbermen, parken en plantsoenen, maar ook aan verkeersknooppunten zoals rotondes en klaverbladen. In tuinen en parken kan bloemrijk grasland aangelegd worden als zelfstandige bloemenweide, maar ook als onderbegroeiing van een fruitboomgaard, als oeverbegroeiing en als moerasvegetatie. Doordat erop het bloemrijk grasland een verschralingsbeheer wordt toegepast, kan de maaifrequentie worden teruggedrongen tot één à twee maal per jaar. Soms is de uitgangssituatie dermate schraal dat maaien vele jaren niet nodig is. Dit kan vooral langs drukke wegen erg voordelig zijn. Gebruik bij de toepassing van bloemenweides in het (semi-)openbaar groen altijd het ‘gezond boerenverstand’. Op sommige plaatsen is het gewoon niet handig een bloemenweide te maken doordat het beheer lastig is en is het goedkoper en praktischer een traditioneel beheer te voeren. Maar als een bloemenweide op de juiste plaats wordt aangelegd en praktisch kan worden beheerd, dan is een bloemenweide de meest voordelige vorm van beheer.