Advies
vlinder flower
Voordat we beginnen

Bloemrijk grasland

Voordat we beginnen: Eerst goed kijken

Zeker in het buitengebied is het van belang eerst goed te kijken. Soms is opnieuw beginnen en inzaaien van een bloemenmengsel noodzakelijk. Maar besluit niet zo maar om de bestaande situatie overhoop te gooien. In sommige gevallen zijn al prachtige resultaten te bereiken als het beheer verbeterd wordt. Een goed beheer is de belangrijkste sleutel tot succes. Inzaaien zonder het beheer te verbeteren heeft weinig zin. Kijk dus goed wat er al is in een gebied en welke potenties er zijn. Eventueel kunt u plaatselijk wat extra soorten inzaaien om het gebied te verrijken.

 

De uitgangssituatie en de gewenste inspanning

Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde bloemenweide is een geschikt milieu en dat betekent in eerste instantie: een passende bodem. Hierbij moet u de soortenkeuze aanpassen aan de uitgangssituatie en niet meer verwachten dan wat van nature mogelijk is. Als u specifieke soorten wilt laten groeien, dan moet u daarvoor eerst het geschikte milieu creëren. Wie geen tijd en energie kan investeren in de aanleg van een goede uitgangssituatie en aan een goed beheer, willen we het gebruik van onze mengsels in ieder geval met klem ontraden. Het op goed geluk uitstrooien van de zaden in ongeschikte grond of in een bestaande dichte grasvegetatie loopt van nature op een mislukking uit.