Advies
vlinder flower
Agrarisch natuurbeheer

Goede plekken

Agrarisch natuurbeheer

In het agrarische landschap zijn volop mogelijkheden tot het aanleggen van bloemenweides. Beperkt u niet alleen tot het aanleggen van éénjarige akkerrandmengsels. Laat u inspireren tot het aanleggen van meerjarige bloemstroken. Deze meerjarige bloemenweide zijn vele malen meer stimulerend voor de biodiversiteit. Vele bijen, vlinders en andere insecten hebben juist een meerjarige stabiele situatie nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.