Advies
vlinder flower
Mengselwijzer

Algemene aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides


 Mengselwijzer

Alle kenmerken van onze mengsels op een rijtje:

Akkerbloemenvegetatie (Cruydt-Hoeckmengsel A6)

- éénjarigen 
- zéér bloemrijk
- voor een zonnige plek
- jaarlijks de grond bewerken/lostrekken
- jaarlijks een beetje bijzaaien 
- veel kleur
- snel effect in het eerste jaar
- geschikt voor een tijdelijke oplossing
- geschikt voor tijdelijke natuur
- een matig schrale tot voedselrijke bodem 
- makkelijk resultaat
- voornamelijk als voedselplanten aantrekkelijk voor bijen, vlinders en insecten

Ruderale vegetatie (Cruydt-Hoeckmengsels B1 en N2)

- éénjarigen, tweejarigen en kortlevende vaste soorten
- zéér bloemrijk
- voor een zonnige plek
- iedere 3 à 4 jaar de grond licht bewerken/lostrekken
- veel kleur
- redelijk snel effect
- geschikt voor een tijdelijke oplossing
- geschikt voor tijdelijke natuur
- op vele vlakken aantrekkelijk voor bijen, vlinders en insecten
- een matig schrale tot voedselrijke bodem

Bloemrijk grasland (Cruydt-Hoeckmengsels G1, G2, G3, G4, M1, M4, M5 en N1)

- voornamelijk vaste soorten
- ingetogen bloei van verfijnde soorten
- voor een zonnige plek
- voor bloemrijk grasland, hooilandjes, boomgaarden en wegbermen
- langzame ontwikkeling
- weinig bloei in het eerste jaar
- jaarlijks ten minste 1 à 2 keer maaien en het hooi afvoeren
- de grond niet verstoren
- op vele vlakken aantrekkelijk voor bijen, vlinders en insecten
- veel ecologische waarde
- duurzame bloemenweide
- een redelijk schrale bodem is gewenst

Onderbegroeiing (Cruydt-Hoeckmengsel O1)

- voornamelijk vaste soorten
- ingetogen bloei van verfijnde en ruige soorten
- voor een plek in de halfschaduw
- matig voedselarme tot voedselrijke grond
- droge tot zeer vochtige grond
- voor bosrand, schaduwhoeken, onderbegroeiing van bomen en struiken
- langzame ontwikkeling
- weinig bloei in het eerste jaar
- de grond niet of weinig verstoren
- zeer extensief maaibeheer, vaak 1x per 2 jaar in september-oktober
- ruigtebestrijding braam en brandnetel soms noodzakelijk
- duurzame onderbegroeiing
- op vele vlakken aantrekkelijk voor bijen, vlinders en insecten
- veel ecologische waarde

 

Dakbegroeiing (Cruydt-Hoeckmengsel D2)

- voornamelijk vaste soorten
- ingetogen bloei van verfijnde soorten
- voor een plek in de zon of lichte halfschaduw
- schrale tot matig voedselarme grond
- droge tot normaal vochtige grond
- voor vlakke tot hellende daken
- langzame ontwikkeling
- weinig bloei in het eerste jaar
- zeer extensief beheer
- op vele vlakken aantrekkelijk voor bijen, vlinders en insecten
- veel ecologische waarde

 

 

Persoonlijk advies?

Komt u er aan de hand van bovenstaande steekwoorden niet uit welk mengsel u nodig heeft? Neem dan gerust contact met ons op.