Advies
vlinder flower
Ratelaar

Bloemrijk grasland

Ratelaar om grassen te onderdrukken

In sommige, niet al te zwaar bemeste situaties kunt u Ratelaar (Rhinanthus) zaaien. Dit kan op de meeste grondsoorten, behalve zware kleigrond. De bodem kan vrij droog tot vochtig en redelijk nat zijn. Deze éénjarige bloem parasiteert op gras en kan zo de grassen in de vegetatie enigszins onderdrukken. Hierdoor krijgen bloemen in een grasland meer kans om zich te ontwikkelen. Ratelaar maakt onderdeel uit van verschillende Cruydt-Hoeckmengsels, maar kan ook los bijgezaaid worden tussen juli en de late herfst. Voor het zaaien dienen de aanwezige grassen kort te worden gemaaid zodat de zaden van Ratelaar bij de bodem kunnen komen. Als de grasmat te dicht is, kan de grond eventueel een beetje worden opgeruwd. Op plaatsen waar Ratelaar groeit en bloeit, mag u pas maaien als de zaden rijp zijn en beginnen te vallen. Dit is ongeveer na eind juli. Zaai voor introductie van Ratelaar 0,5 tot 1 gram/m2 afhankelijk van het budget. Als u niet zeker weet of Ratelaar op de gewenste plek wil groeien, voer dan eerst een zaaiproef uit. In zeer voedselrijke situaties is het effect soms beperkt.