Advies
vlinder flower
Toepassingsmogelijkheden Ruderale mengsels

Ruderale vegetaties

Toepassingsmogelijkheden

Ruderale mengsels zijn met name bedoeld voor het zaaien in bewoond gebied, op plaatsen waar redelijk snel, maar wel voor meerdere jaren een kleurrijke vegetatie gewenst is. Let op dat sommige ruderale soorten vrij groot zijn en zeker op voedselrijke plaatsen één tot ruim twee meter hoog kunnen worden. De mengsels zijn minder geschikt voor de toepassing in het buitengebied en zeker niet voor natuurontwikkeling. 

Op lange termijn zijn ruderale mengsels vaak minder geschikt voor zwaardere gronden. Ruderale plantensoorten gedijen het beste op ruderale dynamische lichtere gronden die regelmatig (iedere paar jaar) in beweging zijn. Op zwaardere gronden kunt u een ruderaal mengsel alleen als 'opstart' gebruiken. Op zware gronden wordt de bodem vaak snel stabiel, waardoor de vegetatie overgaat tot meer vaste soorten en waarbij de ruderale soorten verdwijnen. Houd hier rekening mee. 

Natuurspeelplaatsen

Ruderale mengsels zijn uitstekend geschikt voor natuurspeelplaatsen voor kinderen. Voor het voortbestaan van de soorten is enige verstoring en betreding door de kinderen soms juist gewenst, hoewel alles met mate natuurlijk.