Advies
vlinder flower
Geduld!

Tips & Advies

GEDULD!

Al het goede komt langzaam. Een duurzame bloemenweide heeft tijd nodig zich te kunnen ontwikkelen. Het is geen snel resultaat leverend cultuurgraszaad wat we zaaien. Wilde bloemenzaden hebben vaak specifieke omstandigheden nodig om te kunnen kiemen. Sommige plantensoorten zullen redelijk snel kiemen, andere soorten kunnen rustig een half jaar tot soms wel een jaar in kiemrust blijven, wachtend op de juist kiemprikkel. Kunnen we dit geduld opbrengen, dan zal de beloning des te groter zijn. De natuur is geduldig..., nu wij nog.