Advies
vlinder flower
Gemeenten & overheden

Tips & Advies

Tips voor gemeenten & terreinbeheerders

goed team + goede communicatie + goed zadenmengsel = succesvolle bloemenweide

Het juiste beheer is van grote invloed op het succes van de bloemenweide. Zonder bereid te zijn te investeren in een duurzaam en consistent beheer van goede kwaliteit, is zelfs het beste zadenmengsel zonde van het geld. Besteed dus voldoende aandacht aan de afstemming binnen uw organisatie.

Vragen? Bel of mail ons!  0031(0)516 44 11 44,  [email protected]

Lees ook onze Frequently Asked Questions (FAQ).

Directielevering: aanleveren zadenmengsel in eigen beheer

Bij grote projecten zien we helaas regelmatig dat het Cruydt-Hoeckzadenmengsel dat u samen met ons met zorg heeft uitgekozen en in het bestek heeft laten zetten niet vanzelfsprekend door de aannemer besteld en daadwerkelijk ingezaaid wordt. Maak hierover goede afspraken. Soms is het verstandig het zadenmengsel als opdrachtgever zelf te bestellen en aan uw groenaannemer beschikbaar te stellen.

Wilde planten in het openbaar groen/stedelijk gebied

Bloemenweides zijn een mooie optie voor openbaar groen in of bij de bebouwde kom, zoals wegbermen, rotondes, parken en plantsoenen en voor het semi-openbaar groen bij bedrijfsterreinen en wooncomplexen. Bloemenweides kunnen ook een bijdragen aan het beheersbaar maken van problemen. Denk bijvoorbeeld aan wadi's bij regenpieken en kruidenrijke stroken voor het beheersbaar maken van de eikenprocessierups. 

Gezond boerenverstand

Idealen voor een betere wereld zijn prachtig. Maar zeker in het (semi-)openbaar groen moet het een en ander wel een beetje praktisch en betaalbaar blijven. Maar laat u zich niet ontmoedigen. Mits op de juiste manier toegepast, is bloemrijk grasland een van de goedkoopste beheersvormen. Het ‘gezond boerenverstand’ is hier een goede raadgever. Inventariseer waar een bloemenweide goed zou passen en vooral waar u deze goed kunt beheren. Waar kunt u goed bij met maaimachines en opraapwagens? Waar vormt de bloemenweide geen belemmering voor de verkeersveiligheid? Sommige plekken zoals smalle middenbermen zijn soms gewoon minder geschikt voor een bloemenweide en kunnen beter traditioneel beheerd worden. Anderzijds kan een bloemenweide juist een goede beheersoplossing zijn voor een problematisch of kostbaar te beheren stuk openbaar groen.

Stem goed af binnen de eigen organisatie

Niet alleen de plannenmaker op kantoor, maar ook de groenbeheerder en juist ook de man met de machine moet begrijpen wat de bedoeling is en waarom. Deze laatste kan vaak goed meedenken in wat praktisch en daardoor kostenefficiënt uitvoerbaar is.

Bloemenweidebeheer is specialistisch werk

Om een goede bloemenweide te maken, zijn mensen nodig met verstand van zaken. Let hier goed op bij het aanbesteden van werkzaamheden. In de praktijk blijkt niet iedere groenaannemer of loonwerker zomaar over de juiste kennis en ervaring te beschikken, waardoor teleurstelling op de loer ligt. Beter is het om in uw projecten de vaak relatief kleine post bloemenweides te laten uitvoeren door een deskundige uit uw eigen team of door een deskundig bedrijf.

 

Kwaliteit maar toch kostenefficiënt

Door de kwaliteiten van een specialistisch beheerder te combineren met de kostenefficiëntie van een loonwerker, kunt u kwaliteit bereiken voor een gunstige prijs. De specialist kan dan bijvoorbeeld met éénassige messenbalkmaaier patronen uitmaaien die ecologisch gunstig zijn. Het maaisel harkt hij boven op de te maaien grote vlakken die de loonwerker vervolgens met groot materieel (bijvoorbeeld een klepelzuigcombinatie) kan maaien en afvoeren.