Advies
vlinder flower
Natuur- en landschapsbeheer

Tips & Advies

Wilde planten in het buitengebied

Wanneer we een bloemrijke vegetatie willen creëren in het buitengebied is goed overleg en een gedegen inventarisatie van de mogelijkheden vooraf van groot belang, om floravervalsing te voorkomen. Het is geen goed idee lukraak niet-passende bloemenmengsels te zaaien in het buitengebied. Door uitsluitend het toepassen van een goed beheer kan zich spontaan een vegetatie ontwikkelen vanuit de reeds aanwezige zaadbank in de bodem. Zaaien is dan niet nodig. Blijkt na goed onderzoek dat inzaaien toch de beste keuze is, dan denken wij graag met u mee om voor het gebied de meest passende soortensamenstelling van het inheemse zadenmengsel te bepalen. Zaaien van zadenmengsels in waardevolle natuurgebieden raden wij af. Is het inbrengen van zaden toch wenselijk, denk dan als eerste aan het uitstrooien van maaisel (met zaden) uit een nabijgelegen gebied van goede kwaliteit.