Advies
vlinder flower
Plannenmakers & Bestekschrijvers

Tips & Advies

Tips voor plannenmakers en bestekschrijvers

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dikwijls zien wij dat er in de plan- en bestekfase beslissingen worden genomen die later in het project niet de juiste blijken te zijn, vaak met extra kosten of een teleurstellend resultaat tot gevolg. 

Graag informeren en helpen wij u. Op deze website en in onze handleiding vindt u veel informatie. Maar neemt u ook gerust contact met ons op. Dikwijls kan een telefoongesprek van enkele minuten u goed op weg helpen en het verschil maken tussen teleurstellende en een succesvolle bloemenweide.

Vragen? Bel of mail ons!  0031(0)516 44 11 44,  [email protected]

Lees ook onze Frequently Asked Questions (FAQ).

Bestekteksten voor Bloemenweides

Speciaal voor bloemenweides heeft Cruydt-Hoeck bestekteksten ontwikkeld. Download ze hier.

Directielevering: aanleveren zadenmengsel in eigen beheer

Bij grote projecten zien we helaas regelmatig dat het Cruydt-Hoeckzadenmengsel dat u samen met ons met zorg heeft uitgekozen en in het bestek heeft laten zetten niet vanzelfsprekend door de aannemer besteld en daadwerkelijk ingezaaid wordt. Maak hierover goede afspraken. Soms is het verstandig het zadenmengsel als opdrachtgever zelf te bestellen en aan uw groenaannemer beschikbaar te stellen.

Oppervlakkig zaaien, zéér licht inharken

Zaaien dient oppervlakkig te gebeuren. Zeer licht inharken kan, maar als de toplaag voor het zaaien al iets wordt losgemaakt of opgeruwd, is inharken vaak niet nodig en kan een bui regen al voldoende zijn. Dus NIET diep onderwerken.

Liefst zaaien met de hand

De meeste zaaimachines zijn ongeschikt voor het inzaaien van bloemenmengsels. Bloemenmengsels bevatten vele zaden van uiteenlopende vormen en groottes, waardoor de meeste zaaimachines lastig zijn af te stellen. Zaaien doet u daarom het liefst breedwerpig met de hand. De zaden kunt u verdunnen met bijvoorbeeld licht vochtig zand voor een goede verdeling over het terrein. Ga voor één kilogram zadenmengsel uit van een kruiwagen zand.

Zaaidichtheden

In tegenstelling tot graszaden is voor onze bloemenmengsels een zaaidichtheid van 1 tot 1,5 gram per vierkante meter voldoende, tot maximaal 2 gram. Dit is 100 tot 200 gram per are. Dichter zaaien werkt soms averechts doordat de snel groeiende soorten de overhand zullen nemen en bovendien is dichter zaaien onnodig kostbaar.

Géén grassen meezaaien met bloemenmengsels

Op een paar uitzonderingen na, bevatten basis bloemenweidemengsels uitsluitend bloemzaden. Bewust laten wij de graszaden achterwege. De regulier verkrijgbare graszadenmengsels bevatten voornamelijk zodevormende, grove en sterk groeiende grassoorten die sterk concurreren met bloemen. Wij adviseren u dan ook met klem om in normale situaties géén graszaden mee te zaaien. Grassen groeien meestal sneller dan bloemen. Graszaden zitten er doorgaans genoeg in de grond of in de omgeving. Door uitsluitend bloemzaden te zaaien, krijgen bloemen de benodigde voorsprong om zich te vestigen om zo met grassen te kunnen concurreren.

In enkele uitzonderlijke situaties kan het toch van belang zijn graszaden mee te zaaien. Wij bieden een aantal grasmengsels met polvormende grassoorten aan die voor dit doel het meest geschikt zijn.