BEESPOKE
vlinder flower
BEESPOKE

Cruydt-Hoeck is trotse partner van BEESPOKE, maar waarom?


 

Misschien heb je al eens gelezen over BEESPOKE in één van onze blogs en het staat ook genoemd tussen onze samenwerkingen. Maar we hebben nog niet uitgelegd wat BEESPOKE is en waarom wij het zo belangrijk vinden om partner te zijn. In deze blog lichten we dat toe.

 

Wat is BEESPOKE

 

BEESPOKE is een internationaal project van het Interreg North Sea Region Programma dat als doel heeft de biodiversiteit te verhogen en de bestuiving van voedselgewassen door wilde bestuivers, zoals wilde bijen en zweefvliegen, te vergroten. BEESPOKE doet dit door samen met landbeheerders te leren om een duurzamere landbouw te bedrijven waarbij we samenwerken met de natuur. Binnen het project onderzoeken we het effect van op maat gemaakte, bij het gebied passende zaadmengsels op de bestuiving van 14 verschillende gewassen waaronder koolzaad, veldbonen, vlas en aardappels. Ook bekijken we het effect van beheermaatregelen en leggen we uit dat het samenwerken met de natuur – bijvoorbeeld met permanente akkerranden – ook financieel interessant kan zijn. Permanente akkerranden hoeven niet steeds opnieuw ingezaaid te worden en kunnen een positieve functie hebben, bijvoorbeeld voor een natuurlijke plaagbestrijding en de ontwikkeling van een meer natuurlijk en weerbaar landschap.

Er doen 16 partners mee en zij komen uit Engeland, België, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland. Cruydt-Hoeck is één van de partners uit Nederland en andere Nederlandse partners zijn Provincie Fryslân, Silence of the Bees, Hogeschool van Hall Larenstein en Agrarisch Collectief Waadrâne. Het is dus een groot project.

 

 

 Cruydt-Hoeck is trotse partner

 

Het doel van BEESPOKE past binnen onze missie: de biodiversiteit herstellen. Wij vinden dat er op agrarische gebied nog veel winst te behalen valt, omdat we eenvoudigweg veel landbouwgrond in Nederland hebben. Daarom delen we graag onze kennis en ervaring met de projectpartners. Binnen dit project adviseren wij over zaadmengsels, aanleg en beheer van bloemenweides en de rol van het landschap voor bestuivers voor alle deelnemende landen. Daarbij stimuleren we om per regio het juiste zadenmengsel te kiezen en daarbij vinden we het belangrijk dat de ingezaaide randen permanent blijven staan.

Bovendien leren we er zelf ook van. Binnen dit project vergroten wij onze kennis over plant-dier relaties en krijgen we meer ervaring met het adviseren van agrariërs. De uitdagingen die we samen tegenkomen willen we omzetten naar kansen. Deze kennis kunnen we weer inzetten om onze klanten te adviseren.

Het is voor ons heel waardevol om bij dit betekenisvolle project aan te sluiten. 

BEESPOKE is een Interreg-project ondersteund door het Noordzeeprogramma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.