Bloemen en bijen
vlinder flower
Bloemen en bijen

Alle kenmerken van onze mengsels op een rijtje

AKKERBLOEMENMENGSELS

Zie het Cruydt-Hoeck mengsel A6 op pagina 28.

 • éénjarige soorten
 • zéér bloemrijk, veel kleur
 • voor een zonnige plek
 • jaarlijks de grond bewerken/lostrekken
 • jaarlijks een beetje bijzaaien
 • snel effect in het eerste jaar, makkelijk resultaat• geschikt voor een tijdelijke oplossing, geschikt voortijdelijke natuur
 • een matig schrale tot voedselrijke bodem
 • voornamelijk als voedselplanten aantrekkelijkvoor bijen, vlinders en insecten


RUDERALE MENGSELS

Zie de Cruydt-Hoeck mengsels B1 en N2 vanaf pagina 30.

 • éénjarigen, tweejarigen en kortlevende vaste soorten
 • zéér bloemrijk, veel kleur
 • voor een zonnige plek
 • iedere 3 à 4 jaar de grond licht bewerken/lostrekken
 • redelijk snel effect
 • geschikt voor een tijdelijke oplossing, geschikt voor
 • tijdelijke natuur
 • op vele vlakken aantrekkelijk voor bijen, vlinders en
 • insecten
 • een matig schrale tot matig voedselrijke bodem

BLOEMRIJK GRASLANDMENGSELS

Zie de Cruydt-Hoeck mengsels G1, G2, G3, G4, M1, M4,

M5, N1, C1, BW1 en WV1 vanaf pagina 38.


 • voornamelijk vaste soorten
 • ingetogen bloei van verfijnde soorten
 • voor een zonnige plek
 • voor bloemrijk grasland, hooilandjes, boomgaarden en wegbermen
 • langzame ontwikkeling, weinig bloei in het eerste jaar
 • jaarlijks ten minste 1 à 2 keer maaien en het hooi afvoeren
 • de grond niet verstoren
 • op vele vlakken aantrekkelijk voor bijen, vlinders en insecten
 • veel ecologische waarde
 • duurzame bloemenweide
 • een redelijk schrale bodem gewenst 


ONDERBEGROEIING

Zie het Cruydt-Hoeck mengsel O1 op pagina 47.


 •  voornamelijk vaste soorten
 •  ingetogen bloei van verfijnde en ruige soorten
 •  matig voedselarme tot voedselrijke, droge tot zeer vochtige grond
 • voor bosrand, schaduwhoeken, onderbegroeiing van bomen en struiken
 • langzame ontwikkeling, weinig bloei in het eerste jaar
 • de grond niet of weinig verstoren
 • zeer extensief maaibeheer, vaak 1x per (2) jaar in september-oktober
 • ruigtebestrijding braam en brandnetel soms noodzakelijk
 • op vele vlakken aantrekkelijk voor bijen, vlinders en
 • insecten, veel ecologische waarde 


DAKMENGSELS

Zie het Cruydt-Hoeck mengsel D2 op pagina 49.


 • voornamelijk vaste soorten
 • ingetogen bloei van verfijnde soorten
 • voor een plek in de zon of lichte halfschaduw
 • schrale tot matig voedselarme, droge tot normaal vochtige grond
 • voor vlakke tot hellende daken
 • langzame ontwikkeling, weinig bloei in het eerste jaar, zeer extensief beheer
 • op vele vlakken aantrekkelijk voor bijen, vlinders en
 • insecten, veel ecologische waarde