Bloemenweidecursus aanleg en beheer 31 mei Handel

Bloemenweidecursus aanleg en beheer 31 mei Handel

€ 288,85 incl BTW
Voorraad

Deze basiscursus richt zich op de aanleg en het beheer van bloemrijke vegetaties in de openbare ruimte en het buitengebied.  

Werk je aan de ontwikkeling van biodiverse landschappen bij een gemeente, provincie of waterschap of als grootschalige groenaannemer, dijkbeheerder, ontwikkelaar van natuurinclusieve zonneparken of natuurbeheerder? En wil je meer kennis opdoen over hoe je op succesvolle wijze bloemrijke vegetaties ontwikkelt op grotere schaal? Dan is deze cursus wat voor jou en/of jouw team!

In de cursus gaan we in op:

 • De toepassingsmogelijkheden voor de openbare ruimte zoals bermen, dijken, bedrijventerreinen, zonneparken, natuurterreinen en wadi’s; 

 • verschillende vegetatietypen (pionier t/m bos);

  • geschikte locaties voor de ontwikkeling van bloemrijke vegetaties;

  • de aanleg van bloemrijke vegetaties met behulp van zaden;

  • natuurlijke vegetatieontwikkeling vanuit een bestaande en een ingezaaide situatie;

  • natuurlijk of ecologisch berm- en graslandbeheer;

  • de inzet van machines voor de aanleg (grondbewerking) en het beheer (maaien);

  • kosten en baten van bloemrijke vegetaties;

  • de communicatie en het verwachtingsmanagement naar omwonenden en belanghebbenden (intern - extern);

  • casussen uit de praktijk die je als deelnemer aan kan dragen.

Na de cursus heb je de basiskennis in huis om een projectplan te maken voor de aanleg, ontwikkeling en beheer van inheemse bloemrijke vegetaties.

Opbouw van de cursus

De cursus wordt in het groeiseizoen op één dag gegeven. De ochtend zal in het teken staan van de theorie over aanleg en beheer van bloemrijke vegetaties, met tal van praktische tips en praktijkvoorbeelden uiteraard. Daarnaast bespreken we ingebrachte casussen uit de praktijk en is er ruimte om samen te leren van vragen. Na de lunch ga je onder begeleiding van onze bloemenweidespecialisten het veld in om verschillende bloemenweides en diverse beheermethodes te bekijken en te bespreken. We sluiten af met een drankje zodat er tijd is om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Wil je samen met jouw team een cursus op maat volgen? Wij geven ook in-company-trainingen aan teams en eventuele stakeholders! We stemmen de training inhoudelijk af op de wensen van je organisatie en de mogelijke locaties voor het ontwikkelen van bloemrijke vegetaties. Mail naar [email protected] voor meer informatie.

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

Deze basiscursus richt zich op de aanleg en het beheer van bloemrijke vegetaties in de openbare ruimte en het buitengebied.  

Werk je aan de ontwikkeling van biodiverse landschappen bij een gemeente, provincie of waterschap of als grootschalige groenaannemer, dijkbeheerder, ontwikkelaar van natuurinclusieve zonneparken of natuurbeheerder? En wil je meer kennis opdoen over hoe je op succesvolle wijze bloemrijke vegetaties ontwikkelt op grotere schaal? Dan is deze cursus wat voor jou en/of jouw team!

In de cursus gaan we in op:

 • De toepassingsmogelijkheden voor de openbare ruimte zoals bermen, dijken, bedrijventerreinen, zonneparken, natuurterreinen en wadi’s; 

 • verschillende vegetatietypen (pionier t/m bos);

  • geschikte locaties voor de ontwikkeling van bloemrijke vegetaties;

  • de aanleg van bloemrijke vegetaties met behulp van zaden;

  • natuurlijke vegetatieontwikkeling vanuit een bestaande en een ingezaaide situatie;

  • natuurlijk of ecologisch berm- en graslandbeheer;

  • de inzet van machines voor de aanleg (grondbewerking) en het beheer (maaien);

  • kosten en baten van bloemrijke vegetaties;

  • de communicatie en het verwachtingsmanagement naar omwonenden en belanghebbenden (intern - extern);

  • casussen uit de praktijk die je als deelnemer aan kan dragen.

Na de cursus heb je de basiskennis in huis om een projectplan te maken voor de aanleg, ontwikkeling en beheer van inheemse bloemrijke vegetaties.

Opbouw van de cursus

De cursus wordt in het groeiseizoen op één dag gegeven. De ochtend zal in het teken staan van de theorie over aanleg en beheer van bloemrijke vegetaties, met tal van praktische tips en praktijkvoorbeelden uiteraard. Daarnaast bespreken we ingebrachte casussen uit de praktijk en is er ruimte om samen te leren van vragen. Na de lunch ga je onder begeleiding van onze bloemenweidespecialisten het veld in om verschillende bloemenweides en diverse beheermethodes te bekijken en te bespreken. We sluiten af met een drankje zodat er tijd is om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Wil je samen met jouw team een cursus op maat volgen? Wij geven ook in-company-trainingen aan teams en eventuele stakeholders! We stemmen de training inhoudelijk af op de wensen van je organisatie en de mogelijke locaties voor het ontwikkelen van bloemrijke vegetaties. Mail naar [email protected] voor meer informatie.

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies