Bloemrijk grasland op vochtige terreinen
vlinder flower
Bloemrijk grasland op vochtige terreinen

Vochtige terreinen

In zeer vochtige situaties kunt u bloemrijke situaties bereiken bij een schrale tot matig voedselrijke bodem. Ook kunnen droge gronden (opnieuw) vernat worden. Voor een succesvol resultaat moet de bodem wel jaarrond zeer vochtig blijven. Bij langdurige uitdroging van de bodem kan juist weer verruiging en vergrassing optreden. Denkt u bij de aanleg daarom goed na over de waterhuishouding in relatie tot het gewenste eindbeeld.

Beheer van zeer vochtig hooiland en natte oeverdelen

Vanaf het eerste jaar na inzaaien kan alleen gemaaid worden op momenten dat de grond voldoende droog is in de periode juli-november. Hiermee voorkomt u onnodige schade aan de vegetatie en bodem door maaivoertuigen. Een éénasser of rups/amfibisch voertuig is hierbij aan te bevelen. Ook maaien als de grond hard bevroren is, kan op zeer vochtige en natte terreinen schade aan de bodem helpen voorkomen.

Als de vegetatie tot ontwikkeling is gekomen, raden wij aan om pas te maaien in de late nazomer of herfst. Veel soorten moeten daarvoor nog bloeien of zaad zetten. Bij ecologisch maaibeheer kunt u het maaien uitstellen tot maart-april, waardoor dieren optimaal kunnen profiteren van de begroeiing. Meestal is eens per jaar maaien en hooien voldoende. Als de grond redelijk arm is of de vegetatie mag enigszins verruigen, dan kunt u soms zelfs volstaan met eens per twee jaar maaien en hooien. Dit past uitstekend bij gefaseerd maaibeheer.