Frysk Siedmingsel - zandgrond tuin

Frysk Siedmingsel - zandgrond tuin

€ 1,00 incl.BTW
Geen voorraad

"Fan Fryske grûn, foar Fryske grûn." (van Fries bodem, voor Friese bodem)

De Fryske Siedmingsels zijn in samenwerking met it Fryske Gea tot stand gekomen. Frysk Siedmingsel - zandgrond tuin is speciaal samengesteld voor tuinen in Friesland op de zandgronden. Op de deze kaart zijn de kleigronden aangegeven in oranje.

Voor de Fryske Siedmingsels heeft Cruydt-Hoeck inheemse zaden geoogst op natuurterreinen van it Fryske Gea. Deze zaden hebben we vermeerderd op onze kwekerij in Nijeberkoop. Uiteindelijk zijn met de soorten mengsels gemaakt passend bij de verschillende grondsoorten in Friesland. 

Zaai-instructie: Jaarrond, maar bij voorkeur in half augustus tot en met november of in februari - maart.

Zaaidichtheid: Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.

Maaibeheer: Jaarlijks 1 - 2 keer maaien en bij voorkeur gefaseerd, zodat er steeds delen kunnen bloeien. Het maaisel afvoeren.

Leverbaar medio 2024


Soorten in dit mengsel:

Campanula rotundifolia - Grasklokje

Centaurea jacea - Knoopkruid

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Hieracium sectie Tridentata - Stijf havikskruid

Pilosella officinarum - Muizenoortje

Hypericum perforatum - Sint-Janskruid

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid

Jasione montana - Zandblauwtje

Lamium purpureum - Paarse dovenetel

Lathyrus pratensis - Veldlathyrus

Linaria vulgaris - Vlasbekje

Lotus corniculatus var. corniculatus - Gewone rolklaver

Matricaria chamomilla - Echte kamille

Myosotis arvensis - Akkervergeet-mij-nietje

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Potentilla erecta - Tormentil

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Scorzoneroides autumnalis - Vertakte leeuwentand

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid

Trifolium dubium - Kleine klaver

Trifolium pratense - Rode klaver

Tripleurospermum maritimum - Reukeloze kamille

Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs

Veronica officinalis - Mannetjesereprijs

Vicia cracca - Vogelwikke

Vicia sativa subsp. angustifolia - Smalle wikke

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Bloeitijd beginmaand: april
Bloeitijd eindmaand: oktober
Grondsoort: kalkhoudende grond, leemhoudend zand, zand
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Lichte grond
Hoogte tot: 120
Hoogte van: 15
Levensduur: Eenjarige plant, Tweejarige plant, Vaste plant
Licht: zonnige plek
Vocht: droog, vochtig
Voedselrijkdom: arme grond, niet te arme grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies

"Fan Fryske grûn, foar Fryske grûn." (van Fries bodem, voor Friese bodem)

De Fryske Siedmingsels zijn in samenwerking met it Fryske Gea tot stand gekomen. Frysk Siedmingsel - zandgrond tuin is speciaal samengesteld voor tuinen in Friesland op de zandgronden. Op de deze kaart zijn de kleigronden aangegeven in oranje.

Voor de Fryske Siedmingsels heeft Cruydt-Hoeck inheemse zaden geoogst op natuurterreinen van it Fryske Gea. Deze zaden hebben we vermeerderd op onze kwekerij in Nijeberkoop. Uiteindelijk zijn met de soorten mengsels gemaakt passend bij de verschillende grondsoorten in Friesland. 

Zaai-instructie: Jaarrond, maar bij voorkeur in half augustus tot en met november of in februari - maart.

Zaaidichtheid: Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.

Maaibeheer: Jaarlijks 1 - 2 keer maaien en bij voorkeur gefaseerd, zodat er steeds delen kunnen bloeien. Het maaisel afvoeren.

Leverbaar medio 2024


Soorten in dit mengsel:

Campanula rotundifolia - Grasklokje

Centaurea jacea - Knoopkruid

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Hieracium sectie Tridentata - Stijf havikskruid

Pilosella officinarum - Muizenoortje

Hypericum perforatum - Sint-Janskruid

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid

Jasione montana - Zandblauwtje

Lamium purpureum - Paarse dovenetel

Lathyrus pratensis - Veldlathyrus

Linaria vulgaris - Vlasbekje

Lotus corniculatus var. corniculatus - Gewone rolklaver

Matricaria chamomilla - Echte kamille

Myosotis arvensis - Akkervergeet-mij-nietje

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Potentilla erecta - Tormentil

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Scorzoneroides autumnalis - Vertakte leeuwentand

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid

Trifolium dubium - Kleine klaver

Trifolium pratense - Rode klaver

Tripleurospermum maritimum - Reukeloze kamille

Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs

Veronica officinalis - Mannetjesereprijs

Vicia cracca - Vogelwikke

Vicia sativa subsp. angustifolia - Smalle wikke

Specificaties

Bloeimaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Bloeitijd beginmaand: april
Bloeitijd eindmaand: oktober
Grondsoort: kalkhoudende grond, leemhoudend zand, zand
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Lichte grond
Hoogte tot: 120
Hoogte van: 15
Levensduur: Eenjarige plant, Tweejarige plant, Vaste plant
Licht: zonnige plek
Vocht: droog, vochtig
Voedselrijkdom: arme grond, niet te arme grond

Specifieke instructies zaaien en verzorging

Algemene verzorginstructies