Groene daken
vlinder flower
Groene daken

Zadenmengsels voor groendaken

De laatste jaren neemt de belangstelling voor dakbegroeiingen sterk toe. Meestal bestaat deze uit een mengsel van Sedumsoorten op een zeer dunne substraatlaag van vijf tot zes centimeter. Helaas kan Sedum maar beperkt bijdragen aan de biodiversiteit. Als uwdak een dikkere substraatlaag toelaat, dan zijn er veel meer mogelijkheden. Op een substraatlaag vanaf tien of liever meer centimeter dik met een goed waterbufferend vermogen, zijn mooie bloemrijke kruidenvegetaties te maken.

Dakbegroeiingen kunt u overal maken als het dak geschikt is, of geschikt te maken is en als de dakhelling vlak of licht hellend is. Op bestaande daken is een dikke substraatlaag wegens het grote gewicht niet altijd mogelijk, maar bij nieuwbouw zijn er veel mogelijkheden. Als u bij nieuwbouw tijdig een dakbegroeiing met een dikke substraatlaag in uw programma van eisen zet, dan kan dit meegenomen worden in het bouwplan. In de praktijk blijken de bouwkosten nauwelijks duurder te zijn, mede door enige voordelen. Zo heeft een dikke substraatlaag een isolerende werking, waarmee op dakisolatie bespaard kan worden. De aanleg van dakbegroeiing is specialistisch werk, laat u goed informeren.

Naast ons Dakmengsel D2 kunnen wij diverse speciale dakmengsels voor uw samenstellen die passend zijnbij uw wensen en uitgangssituatie. Sterker nog: als uw substraat maar dik genoeg is, dan kunnen wij bijna alle typen bloemenweides ontwerpen voor uw dak, van moeras-, oever-, heide- tot duinbegroeiing. Elke situatie is momenteel nog nieuw en de meeste begroeiingenzijn experimenteel, maar bij dakgroenspecialisten en onderzoeksinstellingen komt steeds meer informatie en ervaring beschikbaar, waar ook Cruydt-Hoeck zijn steentje aan mag bijdragen. Informeer naar de mogelijkheden voor uw dak of project.