Inheems gevelpakket Stichting Steenbreek
vlinder flower
Inheems gevelpakket Stichting Steenbreek

Inheems gevelpakket in samenwerking met Stichting Steenbreek

Geveltuinen kunnen een mooie bijdrage leveren aan de biodiversiteit in stedelijke gebieden. Om de biodiversiteit écht te ondersteunen is het belangrijk om goed na te denken over welke planten je gebruikt. Inheemse planten van regionale herkomst hebben een veel grotere waarde voor veel soorten wilde bijen en andere insecten in de tuin, dan exotische en gecultiveerde soorten.

Wat is inheems?

Met inheemse soorten bedoelen we de soorten die binnen hun natuurlijke verspreidingsgebied voorkomen. Dit gebied kan heel groot zijn. Knoopkruid komt bijvoorbeeld in Nederland voor, maar ook in landen zoals Polen en Spanje. De Knoopkruid in Nederland heeft zich aangepast aan ons klimaat, terwijl de Knoopkruid in Spanje zich heeft aangepast aan een mediterraan klimaat. Het is dezelfde plant, maar er zijn ook veel verschillen.

Autochtoon gaat nog een stapje verder dan wild. Toen de temperaturen na de ijstijd weer stegen, migreerden planten op eigen kracht weer langzaam terug naar onze streken. Dit duurde duizenden jaren. De planten bleven zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en deze aanpassingen zijn opgeslagen in het DNA. Nakomelingen van deze planten in onze regio noemen we autochtoon. Planten houden zich natuurlijk niet aan grenzen, daarom spreken wij zelf bij autochtoon van het gebied in de Noordzee laagland delta.

Onze autochtone planten zijn dus aangepast aan Nederlandse omstandigheden. Zij zijn expert in het omgaan met erg natte winters, terwijl dezelfde plant in Polen goed kan omgaan met koude winters met veel sneeuw. Bovendien hebben onze planten een perfecte match met onze insecten. Autochtone planten delen samen met onze insecten een geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. In al die jaren zijn de planten en insecten heel kunstig op elkaar afgestemd geraakt. Planten uit lokale zaadbronnen bloeien op het juiste moment en bieden daardoor op het juiste moment voedsel aan lokale populaties van vlinders, wilde bijen en andere insecten én hun larven.

Het nadeel van exotische en gecultiveerde planten

Exotische en gecultiveerde planten zien er vaak heel kleurig uit, maar hebben niet altijd het gewenste effect op de biodiversiteit. Exoten bieden wel nectar en stuifmeel voor de minder kritische insecten, maar zijn geen voedselplant voor de larven en rupsen. Gecultiveerde planten, zoals dubbele korenbloemen, hebben vaak slecht bereikbare nectar en ook de hoeveelheid nectar en stuifmeel kan veranderd zijn door het cultiveren. Hierdoor zijn deze planten minder goed bruikbaar voor onze insecten.

Meer biodiversiteit in stedelijke gebieden

In samenwerking met Stichting Steenbreek hebben we een inheems geveltuinpakket samengesteld. Een pakket met 12 planten met 7 verschillende soorten planten. Hiermee kan een gevel van zo'n 3 tot 4 meter in bloei worden gezet en in voedsel voorzien voor verschillende wilde bestuivers. De vaste planten hebben verschillende bloemvormen, waarmee ze verschillende soorten insecten, vlinders en wilde bijen aantrekken. Om de insecten zo lang mogelijk te voorzien van nectar en stuifmeel 

Het najaar, een ideale plantperiode

De geveltuinpakketten worden uitgeleverd in het najaar. Het najaar is een ideale plantperiode. In deze periode is de grond warm en vochtig. De planten kunnen goed wortelen en gaan sterk de winter in.

zonpakket
Duizendblad Achillea millefolium
Gele kamille Anthemis tinctoria
Betonie Betonica officinalis
Prachtklokje Campanula persicifolia
Wilde cichorei Cichorium intybus
Kartuizer anjer Dianthus carthusianorum
Beemdkroon/Duifkruid Knautia arvensis/Scabiosa columbaria
Gewone margriet Leucanthemum vulgare
Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus
Wilde marjolein Origanum vulgare
Veldsalie Salvia pratensis
Grote tijm Thymus pulegioides

 

(half)schaduwpakket
Kruipend zenegroen Ajuga reptans 
Ruig/Akkerklokje Campanula trachelium/rapunculoides
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea
Bosaardbei Fragaria vesca
Lievevrouwebedstro Galium odoratum
Donkere ooievaarsbek Geranium phaeum
Gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon
Wilde marjolein Origanum vulgare
Gulden sleutelbloem Primula veris
Gewone brunel Prunella vulgaris
Gevlekt longkruid Pulmonaria officinalis
Dagkoekoeksbloem Silene dioica

 

In een pakket zitten 12 planten met 7 verschillende soorten. De planten worden gekozen n.a.v. beschikbaarheid.