Kerstgroet 2022

Beste Cruydt-Fans, 

Aan het einde van het jaar is het goed om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken. Als we om ons heen kijken in de wereld is er veel om ons zorgen over te maken, maar is er ook veel om dankbaar voor te zijn.

Bij Cruydt-Hoeck hebben we het afgelopen jaar bepaald niet stilgezeten en hebben we samen met jullie kunnen werken aan biodiversiteitsherstel. Ondanks de turbulente en uitdagende tijden hebben we hele mooie stappen kunnen zetten. En daar zijn we heel blij mee, want er moet veel gebeuren om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren….

Veel van onze zadenmengsels worden toegepast in de openbare ruimte. Uitdagend waren dan ook de naweeën van corona. Het onderzoek van Stichting Steenbreek, waarvan wij partner zijn, bevestigt dat veel gemeenten diverse achterstanden hebben opgelopen met projecten ten bate van biodiversiteitsherstel. Veel overheden hebben tal van nieuwe uitdagingen op hun bordje gekregen, die hun directe aandacht vereisen. Hoewel er bij gemeenten zeker veel draagvlak en ook wel budget beschikbaar is voor biodiversiteitsherstel, ontbreekt het helaas vaak aan tijd. Samen met overheden kijken we hoe we hen kunnen ontzorgen en we zijn dan ook op allerlei manieren aan de slag gegaan.

Een belangrijke stap is de lancering van onze geheel vernieuwde website en webshop begin september. Ook hebben we de achterliggende systemen geheel vernieuwd waardoor we onze klanten nog beter kunnen helpen, informeren, inspireren en ontzorgen. Een grote stap van waaruit we kunnen door ontwikkelen, want we hebben nog tal van plannen en ideeën.

Onze Open Dag voor een algemeen publiek op 11 juni en de Inspiratie Dag op 9 juni, speciaal voor overheden en groenprofessionals, waren beide een groot succes. Wat was het heerlijk jullie na twee jaar pauze weer te kunnen ontvangen en ons bedrijf te laten zien. De volgende Open Dag is op zaterdag 10 juni 2023.

Ook was het heel fijn jullie weer tegen te komen op de diverse tuinmarkten, vakbeurzen, studiedagen en symposia in Nederland en België. We publiceren binnenkort een agenda, zodat jullie weten waar we elkaar in 2023 kunnen treffen.

Dit jaar hebben we ook de bloemenweidecursus hervat, waarin vele groenprofessionals, konden bijleren over de aanleg en het beheer van bloemenweides. Momenteel zijn we bezig ons cursusprogramma uit te breiden voor meerdere doelgroepen.

De teelt van inheemse wilde planten en zaden van autochtone herkomst hebben we flink uitbreid naar in totaal bijna 50 hectare. Passende autochtone herkomst van inheemse planten is belangrijk voor insecten die een specialistische samenwerking hebben met planten.

Om goed uitgangsmateriaal uit oorspronkelijke restpopulaties te kunnen verzamelen hebben we heel fijne samenwerkingen met diverse terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen. De vaak kleine hoeveelheid zaden vermeerderen we eerst op onze kwekerij om er vervolgens grote teelten van op te kunnen zetten. Belangrijk is de traceerbaarheid, waarbij we weten waar het oorspronkelijke uitgangsmateriaal vandaan komt. Om dit goed te kunnen volgen in het hele teeltproces bouwen we steeds verder aan onze Cruydt-Hoeck Database. Een slim systeem om de oorsprong van de zaden en planten steeds goed in beeld te hebben in het gehele proces.

Ook in de verduurzaming van onze teelten maken we mooie stappen. Dit is een zoektocht waarin we ieder jaar veel leren. Doordat we een steeds groter deel in eigen beheer kunnen telen hebben we er goed zicht op dat dit niet alleen op een duurzame wijze gebeurt, maar ook op een ecologisch verantwoorde manier. Een steeds kleiner wordend deel van de zaden en planten betrekken wij van collega kwekers. In dit geval hebben wij geen volledig zicht op het teeltproces, maar wel weten we dat deze kwekers een groot hart hebben voor de natuur, omdat wij vaak al jaren met hen samenwerken. Regelmatig bezoeken we hen en gaan we in gesprek over het steeds verder verduurzamen van de teelt van planten en zaden.
 

Ondanks de droogte in de zomer is de zadenteelt redelijk goed verlopen. Sommige teeltpartners hadden te weinig regen, waardoor een enkele teelt qua opbrengst teleurstellend was. Op onze eigen teeltvelden bij Nijeberkoop is er in de droge perioden toch nog regelmatig een bui gevallen en hebben we relatief gezien er weinig last van gehad. Daarnaast beginnen we steeds meer de positieve effecten te ervaren van de verbetering van het bodemleven. Doordat we veel compost, bladcompost en een beetje ruige stalmest toepassen, stimuleren we het bodemleven en daarmee het vochtvasthoudend vermogen.

Op de Floriade 2022 in Almere was Cruydt-Hoeck op verschillende plekken aanwezig en heeft Cruydt-Hoeck diverse planten en zaden geleverd en gesponsord. We waren vooral betrokken bij de inzending van Vakgroep Wilde Weelde, waarmee we de zilveren prijs hebben gewonnen. Deze prachtige tuin blijft ook in de toekomst nog toegankelijk voor publiek. Naast het sponsoren van een grote hoeveelheid wilde planten en zaden hebben diverse teamleden meegewerkt bij het realiseren van deze inzending. Van het publiek mochten we vele complimenten ontvangen.

Zeer succesvol is ook de introductie van plantenpakketten. Een plantenpakket werkt in feite hetzelfde als een zadenmengsel, waarbij wij vanuit onze kennis en ervaring een pasklaar pakket samenstellen. Voorbeelden zijn de pakketten voor ‘geveltuinen’ en ‘boomspiegels’. Deze pakketten kunnen besteld worden in onze webshop. Daarnaast hebben we ook grote hoeveelheden pakketten kunnen leveren aan gemeenten en buurtinitiatieven. Gezamenlijk de straat of de wijk vergroenen wordt zo een feestje.

We hebben ons team weer uitgebreid met nieuw talent. Daarnaast hebben we stappen gezet met interne scholing en coaching van het team. Want als we de wereld in bloei willen zetten, moeten we het beste uit onszelf halen. Door bij Cruydt-Hoeck praktijkproeven te doen, leren we ieder jaar bij om u beter te kunnen adviseren over de aanleg en het beheer van bloemenweides.

In januari gaat een langgekoesterde wens in vervulling doordat we onze loods vol gaan leggen met zonnepanelen. Bij iedere nieuwbouw of verbouw op ons bedrijf proberen we deze zo duurzaam mogelijk te maken.

In oktober 2021 hebben we obligaties uitgegeven om kapitaal vrij te maken voor investeringen. Dit was een groot succes. Afgelopen voorjaar hebben we sneller dan verwacht het beoogde bedrag binnengehaald bij 170 particulieren en bij een fonds dat graag wil bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Wij zijn erg blij met het in ons gestelde vertrouwen. 

Graag wensen we iedereen fijne feestdagen. Op naar een bloeiend 2023! 

Jojanneke Bijkerk, Jasper Helmantel en het Cruydt-Hoeck Team
Advies nodig?

Klik hier voor het bloemenweide stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en vraag het een adviseur.

Andere blog/nieuws artikelen

Blog, Project
Inheems gevelpakket i.s.m. Stichting Steenbreek
8 februari 2023
Blog, Over Cruydt-Hoeck
Zadenschonen is specialistisch werk
17 november 2022
Blog, Project
Biodiversiteit op begraafplaatsen
28 oktober 2022
Project
Bloemrijke bermen langs de N34
20 oktober 2022
Blog, Project
Ecologische verbindingszone de Esperloop
23 september 2022
Blog, Advies
Welke insecten vliegen in het najaar?
14 september 2022
Blog, Advies, Over Cruydt-Hoeck
Gebruik inheemse en autochtone planten en zaden voor meer biodiversiteit
3 september 2022
Blog, Advies, Onderzoek
Wilde bestuivers hebben een waardevolle rol bij fruitteelt
31 augustus 2022
Onderzoek, Project
Versterk de dijk met bloemrijke vegetaties
28 augustus 2022
Blog, Advies
Draagvlak voor een bloemenweide
23 augustus 2022
Samen met kinderen de bloemenweide ontdekken
16 augustus 2022
Blog, Advies
Meerwaarde van een meerjarige bloemenweide
15 augustus 2022