Samenwerkingen
vlinder flower
Samenwerkingen

PartnersHet Levend Archief 

Het Levend Archief is een project dat zich focust op het verzamelen, opkweken en opslaan van zaden van inheemse plantensoorten met als belangrijkste aspect dat het materiaal van Nederlandse oorsprong is. Het voornaamste doel van dit project is het veilig stellen van inheemse plantensoorten, zodat wanneer bronpopulaties dreigen te verdwijnen, we genetisch identiek zaad kunnen gebruiken om de populaties te redden. De zaden worden opgeslagen in een grote koelcel, zodat zij meerdere jaren bewaard kunnen blijven.

www.hetlevendarchief.nl

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

www.vlinderstichting.nlVakgroep Wilde Weelde

Wilde Weelde is de vakvereniging van hoveniers, tuinontwerpers, kwekers en leveranciers van natuurvriendelijke tuinen, planten en materialen. 

www.wildeweelde.nl

            

 

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek geeft iedereen de kans een concrete bijdrage te leveren aan het leefklimaat in de eigen omgeving: tegels eruit, planten erin. We organiseren inspirerende lokale bijeenkomsten we hebben veel kennis in huis.

 

www.operatiesteenbreek.nl

 

Science4Nature

Veel wilde plantensoorten zijn in de afgelopen 60 jaar sterk afgenomen. Niet alleen komen ze op veel minder plekken voor, maar veelal ook in zeer lage aantallen. Het feit dat de meeste populaties van sterk bedreigde soorten uit (veel) minder dan 50 individuen bestaan, betekent dat veel ervan zonder speciale beheermaatregelen op korte termijn zullen verdwijnen. Zo verliest het Nederlandse landschap geleidelijk en bijna ongemerkt steeds meer kleur. Net als Cruydt-Hoeck zet Science4Nature zich in voor een kleurrijk Nederland door met wetenschappelijke kennis effectieve herstelprojecten op te zetten voor onze meest bedreigde plantensoorten. Het doel van het programma Kleurrijk Nederland is om te achterhalen welke gerichte maatregelen nodig zijn om soorten er weer bovenop te helpen. Zo kunnen allerlei prachtige plantensoorten zichzelf weer in het wild redden en houden we Nederland kleurrijk. Niet alleen de planten zelf profiteren daarvan; denk ook aan het enorme belang van de wilde flora voor insecten, zoals vele soorten dag- en nachtvlinders, wilde bijen en zweefvliegen. Planten vormen de basis van alle ecosystemen. 

www.science4nature.nl 

NL Greenlabel

NL Greenlabel is het eerste integrale duurzaamheidslabel voor producten en diensten in de buitenruimte voor Nederland. De zaden van Cruydt-Hoeck zijn bekroond met een NL Greenlabel A in het Duurzaamheidsrapport. 

www.nlgreenlabel.nl

 

 

De Bijenstichting

De Bijenstichting behartigt de belangen van wilde bijen en honingbijen.

Bijen worden door verschillende oorzaken bedreigd. De Bijenstichting vindt deze ontwikkeling zeer zorgelijk en ontplooit daarom de volgende activiteiten:

  • Voorlichting over het belang van bijen voor voedselproductie en biodiversiteit.
  • Beleid beïnvloeding (terugdringen bestrijdingsmiddelen, meer steun van de overheid).
  • Steunen van lokale initiatieven ter verbetering leefmilieu van bijen.

Samen met deskundigen en vrijwilligers probeert de Bijenstichting haar doelstellingen te bereiken. Donateurs en sponsors zorgen voor voldoende financiële middelen om alle activiteiten te kunnen ontplooien.

www.bijenlint.nl

 


 

Samen voor biodiversiteit

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen om samen te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 


www.samenvoorbiodiversiteit.nl

 

 

 


 

Natuurpro

 

Natuurpro wil bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving, zowel in het stedelijke als landelijke gebied. Natuurpro geeft antwoord op maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot natuur. 


www.natuurpro.nl

 

 

 

 

 


 

NL Bloeit!

 

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Onze focus ligt op de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit en van flora van oorspronkelijk inheemse herkomst.


www.nlbloeit.nl

 

 

 

 

 

 


 

Springzaad

 

Springzaad wil bijdragen aan het scheppen van meer ruimte voor natuur en kinderen. Fysieke ruimte, maar ook ruimte in harten en hoofden, regels en beleid.


www.springzaad.nl

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ser

 

De SER heeft als missie ecologisch herstel en bevordert de wetenschap. De SER zet zich in voor het in stand houden van de biodiversiteit, het verbeteren van de veerkracht in een veranderend klimaat en om een ecologisch gezonde relatie tussen natuur en cultuur te herstellen.

www.ser.org

 

 

 

 

 


 

Stichting Oase

 

 

Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen.

www.stichtingoase.nl

 

 

 

 

 

 


 

Ooststellingwerf

 

De gemeente Ooststellingwerf zet zich actief in voor biodiversiteit binnen de gemeentelijk openbaar groen. 


www.ooststellingwerf.nl

 

 

 

 

 


 

Weststellingwerf

 

De gemeente Weststellingwerf zet zich actief in voor biodiversiteit binnen de gemeentelijk openbaar groen. 


www.weststellingwerf.nl