Over Cruydt-Hoeck
vlinder flower
Over Cruydt-Hoeck

Visie & doelstelling

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides. 

Doormiddel van promotie, inspiratie en informatie wil Cruydt-Hoeck een duurzaam publiek draagvlak en waardering stimuleren voor inheemse bloemrijke vegetaties ten behoeve van een gelukkiger samenleving.

 

Al sinds 1978...

...heeft Cruydt-Hoeck een grote passie voor onze wilde flora. Wilde planten zijn prachtig en kunnen op zo veel manieren worden toegepast! Gelukkig is er de laatste jaren een sterk toenemende belangstelling voor de nog steeds sterk afnemende biodiversiteit. Berichten en bezorgdheid over bijensterfte dringen door tot in alle lagen van de bevolking, de politiek, de agrarische sector en het bedrijfsleven. Er moet wat gebeuren en onze wildebloemenzaden dragen hier aan bij. Graag slaan wij samen met u de handen ineen.

 

 

Vier goede redenen voor wilde bloemen 

Er zijn redenen genoeg om wilde bloemen toe te passen. Ten eerste draagt u bij aan een goede leefomgeving voor allerlei bestuivende insecten en andere dieren. Daarnaast maakt u met wilde bloemen in openbaar groen of tuin uw leefomgeving mooier en beter. Wilde bloemenweides zijn bovendien vaak gemakkelijker en voordeliger dan gangbaar groenbeheer. Maar misschien nog wel het belangrijkste: met wilde bloemen inspireer je volgende generaties om met grote zorg om te gaan met onze dierbare planeet. Spelenderwijs komen uw kinderen en kleinkinderen in aanraking met natuur en gaan er van houden. En waar je van houdt...!

 

 

Advies en inspiratie

In de loop van de jaren hebben onze Cruydt-Hoeckzaden al honderden bloemenweides laten bloeien. Toch zien wij af en toe zeer enthousiaste initiatieven met bloemenweides stranden door gebrek aan kennis of verkeerde keuzes. Meestal kunnen die eenvoudig voorkomen worden. Wij willen daarom niet alleen wildebloemenzaden telen en verkopen, maar u bovendien graag helpen met een succesvolle aanleg van uw bloemenweide, en vooral ook het beheer daarna. Deze website staat boordevol adviezen, informatie en inspiratie. Ook in onze catalogus én handleiding vindt u veel informatie en bovendien staan wij u uiteraard graag te woord. Heeft u vragen, neemt u dan vooral contact met ons op.

 

 

Bedrijfsfilm

Hiernaast staat onze bedrijfsfilm. Deze film geeft een goed beeld van onze organisatie en zadenkwekerij waar we erg trots op zijn.