Stadsbeheer Groningen
vlinder flower
Stadsbeheer Groningen

Stad Groningen

ecologisch beheer 

Het geheel betreft het groene weefsel van de levende stad, het blauwgroene netwerk, waarin de biodiversiteit de ruimte krijgt om de stedelijke dynamiek en klimaatveranderingen te kunnen doorstaan. Daarbij gaat het niet alleen om bestaande ecologische kwaliteiten in parken en andere groengebieden, maar ook om potenties die juist met gebruikmaken van het ruimtelijk proces of door een nader beheerregiem ontwikkeld kunnen worden.

Het ecologisch beheer heeft al gezorgd voor veel mooie en waardevolle stadsnatuur. Waarbij kritische soorten zoals de Rietorchis al op diverse plaatsen een plekje veroveren.