Webshop
vlinder flower

B1 Kleurrijk mengsel ruderale soorten - Kleurrijk mengsel ruderale soorten

Inheems in Nederland
Bestellen:
gram á € 0,46 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
Voer de gewenste hoeveelheid in grammen in.
zakje(s) á € 15,49 Toegevoegd aan winkelwagen

Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW.
Neem contact op voor grotere hoeveelheden. 
Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven.

Informatie

In een zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Zéér kleurrijk en uitbundig bloemenmengsel voor bijen, vlinders en vogels, van éénjarige akkerbloemen, tweejarige en vaste soorten voor matig tot zeer voedselrijke, niet te zware gronden in het bewoonde gebied. Dit mengsel heeft een bloemrijk resultaat vanaf het eerste jaar. Jaarlijks maaien in okt-feb en de grond steeds licht verstoren, zodat de bloemen zich goed uit kunnen zaaien. Geen grassen meezaaien!

Niet meezaaien met de G-mengsels. Geen grassen meezaaien!! Voor extra kleur kan het mengsel A6 akkerbloemen worden mee gezaaid. B1 is geschikt voor matig tot zeer voedselrijke, niet te zware grond, niet te al te vochtig. Behoeft een zonnige standplaats en bevat eenjarige, tweejarige en vaste soorten. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen, parken en binnen de bebouwde kom. Jaarlijks maaien in okt-februari en na enkele jaren (bijv. na derde winter) de grond licht verstoren.

Lees meer over de aanleg en het beheer van ruderale bloemenweides.

Bestekteksten en infobladen (download)

Specificaties

Planttype: Eenjarige plant, Tweejarige plant, Vaste plant
Inheems/uitheems: Inheems mengsel, Inheems in Nederland
Licht: zonnige plek
Vocht: droog
Grondvoorkeur: Lichte grond, Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Grondsoort: zand, zandige klei, leemhoudend zand, kalkhoudende grond
Voedselrijkheid: arme grond, niet te arme grond
Natuurlijke groeiplaatsen: Verstoorde grond
Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel: 30

Zaaitijd:

Zaaien jaarrond, maar bij grote voorkeur in de nazomer of in het voorjaar tot half mei voor een bloemrijk resultaat.

Zaaidichtheid van het mengsel:

Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.