winkel
vlinder flower

Zoekresultaten filteren

Licht:


Vocht:


Grondvoorkeur:


Natuurlijke groeiplaatsen:

Inheemse bloemenweidemengsels

Om een bloemenweide succesvol te laten ontwikkelen is de juiste aanleg en vooral het juiste beheer van groot belang. Onder ADVIES is veel informatie te vinden om tot de juiste keuze te kunnen komen.

Om een succesvolle bloeiende bloemenweide aan te leggen is de juiste MENGSELKEUZE van belang, neem hier even de tijd voor.

Artikelen gevonden: 19

G1 - Bloemrijk graslandmengsel voor lichtere gronden

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle, behalve zware en natte gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en ....

gram á € 0,91 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 30,27 | Totaal: € 30,27 Toegevoegd aan winkelwagen

G2 - Bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere gronden

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen op matig voedselrijke en kleigronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beh....

gram á € 0,77 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 25,70 | Totaal: € 25,70 Toegevoegd aan winkelwagen

G3 - Bloemrijk graslandmengsel voor jaarrond natte tot vochtige gronden

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op jaarrond natte tot vochtige percelen en oevervegetaties die jaarrond nat of vochtig zijn. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk ....

gram á € 1,03 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 34,50 | Totaal: € 34,50 Toegevoegd aan winkelwagen

G4 - Bloemrijk graslandmengsel voor matig voedselrijke, bij voorkeur kalkrijke grond

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Met soorten typisch voor het fluviatiel district met veel stroomdalplanten. Dit zé....

gram á € 0,95 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 31,68 | Totaal: € 31,68 Toegevoegd aan winkelwagen

M1 - Eenvoudig, middelhoog bloemrijk graslandmengsel voor alle grondsoorten

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Eenvoudig, maar breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke mi....

gram á € 0,72 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 23,94 | Totaal: € 23,94 Toegevoegd aan winkelwagen

M4 - Laag, bloemrijk graslandmengsel voor schrale, bij voorkeur kalkhoudende grond

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te vochtige, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot e....

gram á € 0,79 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 26,41 | Totaal: € 26,41 Toegevoegd aan winkelwagen

M5 - 'Nectar onder het maaimes' bloemrijk gazon

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel dat meegezaaid kan worden met reguliere gazongrasmengsels. Het mengsel is geschikt voor gazons die relatief extensief, dus maximaal eens per drie à vier weken gemaaid worden. D....

gram á € 0,86 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 28,52 | Totaal: € 28,52 Toegevoegd aan winkelwagen

O1 - Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op voedselrijke grond

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Een middelhoog bloemenmengsel voor onderbegroeiing en boszomen. Vooral op voedselrijke gronden kan dit mengsel vrij ruig zijn, maar is wel zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Lic....

gram á € 0,73 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 24,29 | Totaal: € 24,29 Toegevoegd aan winkelwagen
Snel in bloei
A6 - Mengsel éénjarige akkerbloemen

A6 - Mengsel éénjarige akkerbloemen

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Zeer kleurrijk bloemenmengsel van éénjarige akkerbloemen. Geschikt voor alle, niet te schrale of te natte gronden. Dit mengsel geeft een zeer bloemrijk resultaat in het jaar van inzaai....

gram á € 0,20 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 6,81 | Totaal: € 6,81 Toegevoegd aan winkelwagen

B1 - Kleurrijk mengsel ruderale soorten

In een zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Zéér kleurrijk en uitbundig bloemenmengsel voor bijen, vlinders en vogels, van éénjarige akkerbloemen, tweejarige en vaste soorten voor matig tot zeer voedselrijke, niet t....

gram á € 0,46 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 15,49 | Totaal: € 15,49 Toegevoegd aan winkelwagen

N1 - Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Een zeer bloemrijk mengsel met soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van sommige van deze soorten beperkt is, is dit mengs....

gram á € 0,90 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 29,92 | Totaal: € 29,92 Toegevoegd aan winkelwagen

N2 - Bijenmengsel met 1 en 2-jarige soorten

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel met een- en tweejarige soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van sommige van deze soorten beperkt is, ....

gram á € 0,59 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 19,72 | Totaal: € 19,72 Toegevoegd aan winkelwagen