Webshop
vlinder flower

G1 Bloemrijk graslandmengsel voor lichtere gronden - Bloemrijk graslandmengsel voor lichtere gronden

Inheems in Nederland
Bestellen:
gram á € 0,91 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
Voer de gewenste hoeveelheid in grammen in.
zakje(s) á € 30,27 Toegevoegd aan winkelwagen

Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW.
Neem contact op voor grotere hoeveelheden. 
Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven.

Informatie

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle, behalve zware en natte gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien.

Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is dun meezaaien (maximaal 20%) van een akkeronkruidenmengsel mogelijk. Soorten reageren verschillend op een bepaalde uitgangssituatie. Bij bijzonder schrale en droge omstandigheden zullen Zandblauwtje, de havikskruiden, Gewone veldbies, Slangenkruid en Hazenpootje een goede kans maken zich te ontwikkelen. Bij een iets meer vochtige en voedselrijke situatie komen soorten als Barbarakruid, Groot streepzaad, Glad walstro, Brunel, Scherpe boterbloem of Kleine ratelaar gemiddeld meer tot uiting in het mengsel. De resultaten zijn altijd sterk afhankelijk van de uitgangssituatie en het beheer.

Lees meer over de aanleg en het beheer van bloemrijk grasland.

Bestekteksten en infobladen (download)

Specificaties

Planttype: Eenjarige plant, Tweejarige plant, Vaste plant
Inheems/uitheems: Inheems in Nederland
Licht: zonnige plek
Vocht: droog, vochtig
Grondvoorkeur: Lichte grond, Algemene gemiddelde grond
Grondsoort: zand, leemhoudend zand, kalkhoudende grond
Voedselrijkheid: arme grond, niet te arme grond
Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland
Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel: 21