Webshop
vlinder flower

G2 Bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere gronden - Bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere gronden

Inheems in Nederland
Bestellen:
gram á € 0,77 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
Voer de gewenste hoeveelheid in grammen in.
zakje(s) á € 25,70 Toegevoegd aan winkelwagen

Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW.
Neem contact op voor grotere hoeveelheden. 
Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven.

Informatie

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen op matig voedselrijke en kleigronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Kleine ratelaar is toegevoegd aan G2 om grassen te helpen onderdrukken, waardoor de kruiden een betere kans hebben. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien, bi voorkeur gefaseerd..

Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is dun mee zaaien (maximaal 20%) van een akkerbloemenmengsel mogelijk. G2 bevat tweejarigen, zoals Pastinaak en Gele morgenster en vooral vaste soorten. Bij een relatief matige voedselrijke bodem zullen Boerenwormkruid en Peen zich goed kunnen ontwikkelen. De meeste soorten zijn redelijk makkelijk. Bij een relatief vochtige situatie komen soorten als Brunel en Scherpe boterbloem goed tot hun recht. G2 is een goed mengsel voor bloembezoekende 'nuttige' insecten, zoals zweef- en gaasvliegen.

Lees meer over de aanleg en het beheer van bloemrijk grasland.

Bestekteksten en infobladen (download)

Specificaties

Planttype: Tweejarige plant, Vaste plant
Inheems/uitheems: Inheems mengsel, Inheems in Nederland
Licht: zonnige plek
Vocht: vochtig
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Zware grond
Grondsoort: zand, klei, leem, zandig veen, zandige klei, leemhoudend zand
Voedselrijkheid: niet te arme grond, voedselrijke grond
Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland, Helling
Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel: 15