Webshop
vlinder flower

G4 Bloemrijk graslandmengsel voor matig voedselrijke, bij voorkeur kalkhoudende grond - Bloemrijk graslandmengsel voor matig voedselrijke, bij voorkeur kalkrijke grond

Inheems in Nederland
Bestellen:
gram á € 0,95 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
Voer de gewenste hoeveelheid in grammen in.
zakje(s) á € 31,68 Toegevoegd aan winkelwagen

Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW.
Neem contact op voor grotere hoeveelheden. 
Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven.

Informatie

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Met soorten typisch voor het fluviatiel district met veel stroomdalplanten. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke middellage vegetatie en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 tot 2 keer maaien en hooien. 

Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen, parken en binnen de bebouwde kom. Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is dun mee zaaien van een akkerbloemenmengsel mogelijk. G4 kan fantastische resultaten bieden bij een kalkrijke uitgangssituatie en trekt veel bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten. Het mengsel bestaat uit lage (bijv. Wondklaver en Ruige weegbree) en middelhoge (bijv. Wede en Paarse morgenster) soorten. Een gradiënt van relatief droog tot vochtig (bijvoorbeeld zaaien op een lichte helling) kan bijdragen om zo veel mogelijk soorten tot hun recht te laten komen.

Lees meer over de aanleg en het beheer van bloemrijk grasland.

Bestekteksten en infobladen (download)

Specificaties

Planttype: Tweejarige plant, Vaste plant
Inheems/uitheems: Inheems mengsel, Inheems in Nederland
Licht: zonnige plek
Vocht: droog, vochtig
Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Kalkrijke grond
Grondsoort: zand, zandige klei, leemhoudend zand, kalkhoudende grond
Voedselrijkheid: niet te arme grond
Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland, Helling
Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel: 25

Zaaitijd:

Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of het voorjaar.

Zaaidichtheid van het mengsel:

Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.