Webshop
vlinder flower

Bijenmengsel met 1 en 2-jarige soorten à 25 gram -

Inheems in Nederland
Bestellen:
zakje(s) á € 16,00 Toegevoegd aan winkelwagen

Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW.
Neem contact op voor grotere hoeveelheden. 
Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven.

Informatie

Speciaal voor klanten van ASN Bank

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Bloemenmengsel met een- en tweejarige soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van sommige van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen, parken en binnen de bebouwde kom. Jaarlijks maaien (en het maaisel grondig afvoeren) in het najaar of vlak voor het voorjaar en dan de grond licht verstoren zodat de soorten zich weer kunnen uitzaaien. Eventueel licht bijzaaien. Geen grassen meezaaien!!

Specificaties

Planttype: Eenjarige plant, Tweejarige plant, Vaste plant
Inheems/uitheems: Inheems mengsel, Inheems in Nederland
Licht: zonnige plek
Vocht: droog, vochtig
Grondvoorkeur: Lichte grond, Algemene gemiddelde grond
Grondsoort: zand, zandige klei, leemhoudend zand, kalkhoudende grond
Voedselrijkheid: arme grond, niet te arme grond
Natuurlijke groeiplaatsen: Akker, Verstoorde grond
Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel: 28

Zaaiadvies algemeen

Stap 1. Bestaande vegetatie verwijderen, bijvoorbeeld door afplaggen of een vals zaaibed methode. Stap 2. Meng het zadenmengsel met een halve emmer zand Stap 3. Zaai door het zand-zadenmengsel gelijk te verdelen over 15-25m2 klaargemaakt zaaibed. 

De beste zaaitijd is de nazomer en het najaar. Dat is ook het moment wanneer in de natuur de zaden van de plant vallen.

Zaaitijd:

Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het vroege voorjaar.

Zaaidichtheid van het mengsel:

Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie. Geen grassen meezaaien!