winkel
vlinder flower

Zoekresultaten filteren

Planttype:


Licht:


Vocht:


Grondvoorkeur:


Bloemkleur:


Hoogte:

Natuurlijke groeiplaatsen:


Bloeitijd:

Bijzondere soorten voor echte liefhebbers en verzamelaars


Een lijst van bijzondere soortjes waar we erg trots op zijn deze aan te kunnen bieden. Soms zijn het soorten die erg schaars zijn, soms een beetje lastig om op te kweken. Voor liefhebbers en verzamelaars. 

Artikelen gevonden: 31

Epipactis palustris - Moeraswespenorchis

Een prachtige wespenorchis van natte en vochtige grond. De plant vormt zoden met wortelstokken, waardoor er vaak veel planten op een plek groeien. De bloemen worden inderdaad bestoven door wespen. Filmpje op Flora van Nederland

zakje á € 5,50 | Totaal: € 5,50 Toegevoegd aan winkelwagen

Gentiana cruciata - Kruisbladgentiaan

Deze prachtige vaste tuinplant is in het wild behoorlijk zeldzaam bij onze zeeduinen (begroeide noord-hellingen en duinvalleien), hellingen van nieuw gegraven sprangen, langs struwelen, bosranden en grasland (kalkgrasland). In de tuin wil ze goed groeien met niet al te veel concurrentie met andere p....

gram á € 1,62 * | Totaal: € 1,62 Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 5,14 | Totaal: € 5,14 Toegevoegd aan winkelwagen

Gentiana pneumonanthe - Klokjesgentiaan

Klokjesgentiaan is een plant van licht vochtige, licht zure schrale grond. Vroeger was deze plant redelijk algemeen, maar nu is het een bijzondere en zeldzame soort. Het Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon) is de zeldzame vlinder welke eitjes afzet op Klokjesgentiaan. De rupsen eten de bloemen op....

gram á € 6,47 * | Totaal: € 6,47 Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 5,50 | Totaal: € 5,50 Toegevoegd aan winkelwagen

Illecebrum verticillatum - Grondster

Dit zeldzame, overwegend eenjarige plantje uit behorend tot de anjerfamilie (Caryophyllaceae) is geen bijzonder grootbloemige schoonheid of opvallende verschijning. Maar Illecebrum komt van het Latijnse illecebra (bekoring), wat slaat op de sierlijkheid van het plantje (wilde-planten.nl).

gram á € 0,82 * | Totaal: € 8,17 Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 5,14 | Totaal: € 5,14 Toegevoegd aan winkelwagen

Lathyrus linifolius - Knollathyrus

Knollathyrus heeft stevige bladeren en rozerode tot blauwe bloemen. De plant heeft wel iets van een kruising tussen Aardaker en Boslathyrus en heeft ook wortelknollen, net als Aardaker. Mooie bosrandplant op vochtige niet al te arme grond.

zakje á € 4,50 | Totaal: € 4,50 Toegevoegd aan winkelwagen
Bijzonder!
Orobanche hederae - Klimopbremraap

Orobanche hederae - Klimopbremraap

Ondanks dat de Klimop (Hedera sp.) in ons land een algemene plant is is de Klimopbremraap erg zeldzaam. De meeste meldingen van de soort zijn in het zuidelijke deel van Nederland. Toch is het zeker niet het klimaat wat voor deze begrenzing zorgt.  Ook in Noord-Groningen lukt het de plant prima ....

gram á € 6,95 * | Totaal: € 6,95 Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 5,50 | Totaal: € 5,50 Toegevoegd aan winkelwagen

Orobanche minor - Klavervreter

Sommige namen van planten spreken enorm tot de verbeelding. Bij de naam Klavervreter krijg ik gedachten naar een mythisch monster dat de Klaver te lijf gaat. Het 'monster' is slechts een plant maar wel een zeer bijzondere. Het is een parasiet die zijn voeding volledig uit zijn gastheer haalt. De soo....

zakje á € 5,50 | Totaal: € 5,50 Toegevoegd aan winkelwagen

Orobanche ramosa - Hennepvreter

Hennepvreter is een meestal eenjarige parasiet en werd vroeger aangetroffen op braakliggende akkers of akkers waar Tabak en Hennep werd verbouwd. Ook kan ze Tomaat en andere leden van de nachtschadefamilie parasiteren. Door het verwijnen van de Tabak- en Hennepteelt is de soort uit Ne....

gram á € 6,95 * | Totaal: € 6,95 Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 5,14 | Totaal: € 5,14 Toegevoegd aan winkelwagen

Orobanche rapum-genistae - Grote bremraap

Deze plant is een parasiet zonder chlorofyl. De soort parasiteert op Brem (Cytisus scoparius).   In Nederland staat de soort op de rode lijst als zeer zeldzaam en zeer sterk in aantal afgenomen.

gram á € 10,22 * | Totaal: € 10,22 Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 5,50 | Totaal: € 5,50 Toegevoegd aan winkelwagen

Orobanche reticulata - Distelbremraap

De Distelbremraap of Bleke bremraap zoals deze ook wel wordt genoemd is een indrukwekkende parasiet. In Nederland vrijwel alleen aangetroffen in het rivierengebied. In de Nederlandse Oecologische Flora wordt beschreven dat de geschikte groeiplaatsen van de soort waarschijnlijk veel groter zijn dan d....

zakje á € 5,50 | Totaal: € 5,50 Toegevoegd aan winkelwagen

Phyteuma nigrum (syn. Phyteuma spicatum subsp. nigrum) - Zwartblauwe rapunzel

Zwartblauwe rapunzel is een zeer tot de verbeelding sprekende plant die zeer zeldzaam is geworden. De hommels zijn er zeer dol op. Groeit in zeer uiteenlopende milieus, van bossen tot grasland, van diepe halfschaduw tot felle zon. Niet te droog! De oude wetenschappelijke naam is Phyteuma spicat....

gram á € 5,06 * | Totaal: € 5,06 Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 4,50 | Totaal: € 4,50 Toegevoegd aan winkelwagen

Phyteuma spicatum (syn. Phyteuma spicatum subsp. spicatum) - Witte rapunzel

De bloemen van deze soort zijn roomwit en naar de top geelgroen. Dit is het voornaamste verschil met de Zwartblauwe rapunzel, warvan ook witbloeiende vormen kunnen optreden. Deze zijn dan echter zuiver wit van kleur en niet roomwit. De oude wetenschappelijke naam van Witte rapunzel is Phyteuma spica....

gram á € 5,23 * | Totaal: € 5,23 Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 5,50 | Totaal: € 5,50 Toegevoegd aan winkelwagen