Webshop
vlinder flower

G3 Bloemrijk graslandmengsel voor jaarrond natte tot vochtige gronden - Bloemrijk graslandmengsel voor jaarrond natte tot vochtige gronden

Inheems in Nederland
Bestellen:
gram á € 1,03 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
Voer de gewenste hoeveelheid in grammen in.
zakje(s) á € 34,50 Toegevoegd aan winkelwagen

Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW.
Neem contact op voor grotere hoeveelheden. 
Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven.

Informatie

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op jaarrond natte tot vochtige percelen en oevervegetaties die jaarrond nat of vochtig zijn. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien.

Bij G3 geen akkerbloemen mee zaaien. Voor een vrij snel kleurig effect bevat het mengsel Echte koekoeksbloem. Rietorchis en Moeraswespenorchis en ook Gewone dotterbloem zijn bijzonder lastige kiemers. De uitgangssituatie dient voor deze soorten precies goed te zijn en het zaad bij voorkeur zéér vers. Het mengsel biedt een bloemrijk resultaat op de gradiënt van droog naar nat. In de relatief droge zone van de (hoge) oever of waterrijke omgeving kunnen Gewone veldbies, Brunel, Wilde Bertram of Valeriaan zich ontwikkelen, terwijl op de eigenlijke oever of drassige omgeving tot in het water respectievelijk Rietorchis, Kattenstaart, Grote wederik, Poelruit en Watermunt kunnen voorkomen.


Lees meer over de aanleg en het beheer van bloemrijk grasland.

Bestekteksten en infobladen (download)

Specificaties

Planttype: Tweejarige plant, Vaste plant
Inheems/uitheems: Inheems mengsel, Inheems in Nederland
Licht: zonnige plek
Vocht: vochtig, nat
Grondvoorkeur: Lichte grond, Algemene gemiddelde grond, Zware grond
Grondsoort: zand, klei, veen, leem, zandig veen, zandige klei, leemhoudend zand
Voedselrijkheid: arme grond, niet te arme grond, voedselrijke grond
Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland, Kwel, Moeras, Oever
Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel: 20