Webshop
vlinder flower

Genista anglica - Stekelbrem

Inheems in Nederland
Bestellen:
gram á € 6,89 * | Totaal: € 6,89 Toegevoegd aan winkelwagen
Voer de gewenste hoeveelheid in grammen in.
zakje(s) á € 5,50 Toegevoegd aan winkelwagen

Dit zijn de particuliere prijzen inclusief BTW.
Neem contact op voor grotere hoeveelheden. 
Neem contact op voor de zakelijke prijslijst voor gemeenten en (groen)bedrijven.

Informatie

Leuk, zeer fijn struikje dat meestal in heidegebieden wordt gevonden maar ook in lage graslanden en bermen met voedselarme zandgrond.

Specificaties

Planttype: Vaste plant, Struik
Inheems/uitheems: Inheems in Nederland
Licht: zonnige plek
Vocht: droog, vochtig
Grondvoorkeur: Lichte grond, Algemene gemiddelde grond, Zware grond
Grondsoort: veen, leem, zandig veen, leemhoudend zand
Voedselrijkheid: zeer arme grond, arme grond
Natuurlijke groeiplaatsen: Heide
Bloemkleur: Geel
Ecologische Flora: deel/pagina: 2:115

Zaaitijd:

Vermoedelijk koude kiemer. Indien kieming niet op gang komt

Specifieke zaai-instructies:

De zaden van deze koudekiemer moeten eerst vocht op kunnen nemen in een warme periode (2 tot 5 weken). Daarna doorbreekt een periode van kou (tussen +5 tot -5 °C) de kiemrust. Hoe lang zo´n periode moet zijn is per soort verschillend. Temperaturen lager dan -5 °C verlengen de periode omdat dan het proces stil staat. De natuurlijke winteromstandigheden zijn meestal het meest effectief voor het doorbreken van de kiemrustperiode.