winkel
vlinder flower

Zoekresultaten filteren

Licht:


Vocht:


Grondvoorkeur:


Natuurlijke groeiplaatsen:

Mengsels voor bloemrijk grasland

Om een bloemenweide succesvol te laten ontwikkelen is de juiste aanleg en vooral het juiste beheer van groot belang. Onder ADVIES is veel informatie te vinden om tot de juiste keuze te kunnen komen.

Om een succesvolle Bloeiende Bloemenweide aan te leggen is de juiste MENGSELKEUZE van belang, neem hier even de tijd voor.

Artikelen gevonden: 12

G1 - Bloemrijk graslandmengsel voor lichtere gronden

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle, behalve zware en natte gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en ....

gram á € 0,91 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 30,27 | Totaal: € 30,27 Toegevoegd aan winkelwagen

G2 - Bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere gronden

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen op matig voedselrijke en kleigronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beh....

gram á € 0,77 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 25,70 | Totaal: € 25,70 Toegevoegd aan winkelwagen

G3 - Bloemrijk graslandmengsel voor jaarrond natte tot vochtige gronden

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op jaarrond natte tot vochtige percelen en oevervegetaties die jaarrond nat of vochtig zijn. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk ....

gram á € 1,03 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 34,50 | Totaal: € 34,50 Toegevoegd aan winkelwagen

G4 - Bloemrijk graslandmengsel voor matig voedselrijke, bij voorkeur kalkrijke grond

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Met soorten typisch voor het fluviatiel district met veel stroomdalplanten. Dit zé....

gram á € 0,95 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 31,68 | Totaal: € 31,68 Toegevoegd aan winkelwagen

M1 - Eenvoudig, middelhoog bloemrijk graslandmengsel voor alle grondsoorten

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Eenvoudig, maar breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke mi....

gram á € 0,72 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 23,94 | Totaal: € 23,94 Toegevoegd aan winkelwagen

M4 - Laag, bloemrijk graslandmengsel voor schrale, bij voorkeur kalkhoudende grond

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te vochtige, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot e....

gram á € 0,79 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 26,41 | Totaal: € 26,41 Toegevoegd aan winkelwagen

M5 - 'Nectar onder het maaimes' bloemrijk gazon

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel dat meegezaaid kan worden met reguliere gazongrasmengsels. Het mengsel is geschikt voor gazons die relatief extensief, dus maximaal eens per drie à vier weken gemaaid worden. D....

gram á € 0,86 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 28,52 | Totaal: € 28,52 Toegevoegd aan winkelwagen

N1 - Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Een zeer bloemrijk mengsel met soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van sommige van deze soorten beperkt is, is dit mengs....

gram á € 0,90 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 29,92 | Totaal: € 29,92 Toegevoegd aan winkelwagen

C1 - Eetbaar bloemenmengsel voor culinaire avonturen

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Een bloemrijk mengsel voor tuin of park met planten die een leuke bijdrage kunnen leveren aan uw culinaire avonturen in de keuken. Bladeren, wortels, bloemen en zaden van bepaalde wilde bloemen zijn....

gram á € 0,65 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 21,83 | Totaal: € 21,83 Toegevoegd aan winkelwagen

BW1 - Paardengeluk beweidingsmengsel inheemse kruiden

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland geschikt voor begrazing door paarden en andere hoevige dieren. Het bloemenmengsel biedt een interessante aanvulling op het dieet van onze dieren....

gram á € 0,75 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 24,99 | Totaal: € 24,99 Toegevoegd aan winkelwagen

WV - Weidevogelgeluk bloemenweidemengsel voor boerenlandvogels

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland geschikt voor broedende weidevogels, met veel bloemen die insecten aantrekken. daarnaast ook geschikt voorbegrazing door of als hooiland voor hoevige....

gram á € 0,84 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 28,16 | Totaal: € 28,16 Toegevoegd aan winkelwagen

G5 - Bloemrijk bermenmengsel

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien. Bloemrijk bermenmengsel voor algemene toepassing. Voor bloemrijk grasland en bermen op matig voedselrijke gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan er zich een ....

gram á € 0,97 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 32,39 | Totaal: € 32,39 Toegevoegd aan winkelwagen