winkel
vlinder flower

Zoekresultaten filteren

Licht:


Vocht:


Grondvoorkeur:


Natuurlijke groeiplaatsen:

Mengsels voor bloemrijk grasland

Om een bloemenweide succesvol te laten ontwikkelen is de juiste aanleg en vooral het juiste beheer van groot belang. Onder ADVIES is veel informatie te vinden om tot de juiste keuze te kunnen komen.

Om een succesvolle Bloeiende Bloemenweide aan te leggen is de juiste MENGSELKEUZE van belang, neem hier even de tijd voor.

Artikelen gevonden: 12

G1

Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle, behalve zware en natte gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bl....

gram á € 0,89 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 29,57 | Totaal: € 29,57 Toegevoegd aan winkelwagen

G2

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen op voedselrijke en kleigronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Kleine ratelaar is toegevoegd aan....

gram á € 0,70 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 23,23 | Totaal: € 23,23 Toegevoegd aan winkelwagen

G3 - Bloemen graslandmengsel voor jaarrond natte tot vochtige, min of meer voedselrijke gronden

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op jaarrond natte tot vochtige percelen en oevervegetaties die jaarrond nat of vochtig zijn. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge veget....

gram á € 0,97 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 32,39 | Totaal: € 32,39 Toegevoegd aan winkelwagen

G4 - Zeer bloemrijk mengsel voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Met soorten typisch voor het fluviatiel district met veel stroomdalplanten. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke midde....

gram á € 0,89 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 29,57 | Totaal: € 29,57 Toegevoegd aan winkelwagen

M1 - Eenvoudig, middelhoog bloemrijk graslandmengsel voor alle gronden

Eenvoudig, maar breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht wo....

gram á € 0,67 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 22,18 | Totaal: € 22,18 Toegevoegd aan winkelwagen

M4 - Laag, bloemrijk graslandmengsel voor schrale, droge, bij voorkeur kalkrijke grond

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te vochtige, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke lage vegetatie en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Een bl....

gram á € 0,73 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 24,29 | Totaal: € 24,29 Toegevoegd aan winkelwagen

M5 - Bloemrijk graslandmengsel 'Nectar onder het maaimes'

Bloemenmengsel dat meegezaaid kan worden met reguliere gazongrasmengsels. Het mengsel is geschikt voor gazons die relatief extensief, dus maximaal eens per drie à vier weken gemaaid worden. De soorten in het mengsel kunnen in het lage gazon vaak toch bloemen vormen welke benut kunnen worden d....

gram á € 0,86 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 28,52 | Totaal: € 28,52 Toegevoegd aan winkelwagen
Voor bijen en vlinders
N1 - Bijenmengsel met vaste soorten

N1 - Bijenmengsel met vaste soorten

Een zeer bloemrijk mengsel met soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van sommige van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen, parken en binnen de bebouwde kom. Niet geschikt voor zw....

gram á € 0,87 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 28,86 | Totaal: € 28,86 Toegevoegd aan winkelwagen

C1 eetbaar bloemenmengsel voor culinaire avonturen

Een bloemrijk mengsel voor tuin of park met planten die een leuke bijdrage kunnen leveren aan uw culinaire avonturen in de keuken. Bladeren, wortels, bloemen en zaden van bepaalde wilde bloemen zijn hiervoor uitermate geschikt. Op onze website vindt u een meer uitgebreide selectie van eetbare wilde ....

gram á € 0,40 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 20,41 | Totaal: € 20,41 Toegevoegd aan winkelwagen

BW1 Paardengeluk Beweidingsmengsel inheemse kruiden

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland geschikt voor begrazing door paarden en andere hoevige dieren. Het bloemenmengsel biedt een interessante aanvulling op het dieet van onze dieren, met smaak, vitamientjes en hier en daar een snoepje. Het is niet alleen maar samengesteld voor ....

gram á € 0,48 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 24,99 | Totaal: € 24,99 Toegevoegd aan winkelwagen

WV Weidevogelgeluk Bloemenweidemengsel voor boerenlandvogels

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland geschikt voor broedende weidevogels, met veel bloemen die insecten aantrekken. daarnaast ook geschikt voorbegrazing door of als hooiland voor hoevige dieren. Het mengsel heeft hierbij wel een aandeel klaver en is daarmee wellicht minder geschikt ....

gram á € 0,52 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 27,10 | Totaal: € 27,10 Toegevoegd aan winkelwagen
Nieuw!
Bloemenmengsel G5 bloemrijk bermenmengsel

Bloemenmengsel G5 bloemrijk bermenmengsel

Bloemrijk bermenmengsel voor algemene toepassing. Voor bloemrijk grasland en bermen op matig voedselrijke gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Ratelaar is toegevoegd aan G5 om grassen te hel....

gram á € 0,63 * | Minimaal 100 gram Toegevoegd aan winkelwagen
zakje á € 32,39 | Totaal: € 32,39 Toegevoegd aan winkelwagen